Kevadvoor on lõppenud

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018 kevadvooru taotlusvoor on lõppenud. 

Järvamaal esitati vabaühenduste poolt kokku 29 taotlust. Taotluse rahuldamise otsuse sai 20 vabaühendust, neist 9 taotlust meetmes 1 ja 11 taotlust meetmes 2. 

 

Rahuldatud taotlused

Projekti nimi

Taotleja nimi

Projekti algus

Projekti lõpp

Toetuse suurus

Paide kiriku välisseinte renoveerimine (1.etapp)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paide Püha Risti Kogudus 

3.05.2018

31.12.2018

2000,00

Pärimuspäevad "Laste Oma Folk VII

Mittetulundusühing Muusika Ait

30.05.2018

10.09.2018

1550,00

Täispikk Discgolfi rada Peetri alevikku

MTÜ Energia- ja Tervisekeskus

20.06.2018

2.03.2019

1382,00

Koigi Kultuuriselts jätkusuutlikuks!

Koigi KULTUURISELTS

15.05.2018

15.08.2018

1003,00

VIRU  KÜLA SELTSILE  UUS  KÜTTEALLIKAS

Viru Küla Selts

1.07.2018

30.09.2018

1800,00

Tõrvaaugu XXV metsa- ja matkapäev

Rassi Külaselts

1.08.2018

31.10.2018

860,00

Avastamisväärt pärlid Paide vanalinnas

Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts

1.06.2018

1.10.2018

1414,60

Valgma küla võrkpalliväljak

MTÜ Valgma Spordiselts

1.06.2018

30.10.2018

1993,05

MTÜ HobiHobu – „KANTRIPÄEV

MTÜ HobiHobu

1.06.2018

2.11.2018

1967,00

Bussijaamade kohvikute päev

Müüsleri ja Köisi Küla Selts

1.07.2018

1.10.2018

1996,00

Väätsa ajaloolise vallamaja 125. juubel

Mittetulundusühing Väätsa Ajaloohuviliste Selts

1.07.2018

1.11.2018

734,78

Teisaldatavad moodulstendid Väätsa ajaloolisse vallamajja

Mittetulundusühing Väätsa Ajaloohuviliste Selts

1.06.2018

1.03.2019

699,00

Et tants ja trall jätkuks

MTÜ Salutaguse Nelja Küla Selts

2.05.2018

31.12.2018

1461,30

Metsla külaplats

Karinu külaselts KARAME

2.05.2018

1.01.2019

1676,60

Välitrenažöörid Roosna-Alliku tehisjärve puhke- ja virgestusalale

Mittetulundusühing Allikaveed

18.06.2018

30.11.2018

2000,00

Järvamaa Kodukant- ühistegemised

Kodukant Järvamaa MTÜ

15.05.2018

15.10.2018

1987,95

Tarbja küla mänguväljaku arendamine

Tarbja Külaselts

1.07.2018

31.12.2018

2000,00

Konn tahab vett

Türi Kogukonnaselts

1.06.2018

1.10.2018

2000,00

Paide kogukonna ruumieksperiment II

MTÜ Arvamusfestival

1.06.2018

15.10.2018

1963,80

Metsla külaplatsi pidulik avamine

Karinu külaselts KARAME

2.05.2018

1.01.2019

270,00

 

Teavitamine!

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb üritustel, kuulutustel, trükistel, materjalidel, veebilehel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide "Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm".

NB! 2018. aastal programmil logo puudub.

***

TEAVE

Alates 2018. aastast koordineerib programmi maakondlikult Järvamaa Omavalitsuste Liit. Taotluste menetlemine, nõustamine, komisjoni töö korraldamine ja aruandlusega tegelemine on delegeeritud SA Järvamaa Arenduskeskusele.

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
 

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

  • Meede 1 – kogukonna areng - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik. Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi, st tegutsetakse küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides. Koguduste puhul toetatakse kogudusi, mis tegutsevad põhikirja järgi laiema sihtgrupi huvides kui koguduse liikmed, erandina toetatakse ka kogudust, mille tegevuspiirkond ajalooliste tegutsemispiiride tõttu ületab maakonna piire.
Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.

Taotlus koos nõutud lisadega tuli esitada elektrooniliselt Järvamaa Omavalitsuste Liidu  e-posti aadressile kop@jarva.ee . Taotluste esitamise tähtaeg oli 2. mai.

Kohaliku omaalgatuse programmi komisjoni koosseis:

  • Tiina Oraste, Järva valla abivallavanem
  • Tuuli Org, Kirna Mõis OÜ juhatuse liige
  • Peeter Saldre, Paide linna Roosna-Alliku teeninduskeskuse piirkonnajuht
  • Kaie Altmets, Kodukant Järvamaa juhatuse liige
  • Riina Trumm, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus (programmdokument)

Kohaliku omaalgatuse programmi määruse seletuskiri 

HIndamismetoodika

INFOPÄEVA (11.04.2018) esitlus leitav klikkides siia. 

Lisainfo:

Taive Saar
mittetulundusühenduste konsultant
Tel. 385 2365, 5854 1770
E-post taive@jarva.ee