sündmused


Järvamaa Arenduskeskus korraldab ettevõtluse ja ettevõtlikkuse valdkonnas väga erinevaid koolitusi ja sündmusi.
Soovime teha koostööd sündmuste korraldamisel erinevate inimestega erinevatest organisatsioonidest, sest koostöös peitub jõud. Kui oled valmis tegema meiega koostööd ettevõtlusteemaliste sündmuste või koolituste korraldamisel, siis oleme avatud suhtlemiseks – võta meiega ühendust.

Ettevõtjatele enim huvipakkuvad sündmused:

Järvamaa ettevõtlusnädal - Järvamaa ettevõtlusnädal toimub 7.-11. oktoobril 2019 ja seda juba kolmeteistkümnendat korda. Ettevõtlusnädalal osaledes saad kasulikke ideid, teadmisi ja enesekindlust oma äriga tegelemisel või alustamisel. Kui oled valmis ettevõtlusnädala raames läbi viima ettevõtlusega seotud tegevusi ja soovid neid tegevusi kajastada ettevõtlusnädala kalenderplaanis, kirjuta meile oma mõtetest. Vaata ettevõtlusnädala kohta infot SIIT.

Alustava ettevõtja baaskoolitused - Koolitusel saadakse baasteadmised oma ettevõtte käivitamiseks. Koolituse käigus valmib äriplaan. Järvamaal toimub 2019. aasta baaskoolitus 16. aprillist kuni 21. maini 2019. Koolitus on läbivalt praktilise suunitlusega. Täpsemat infot Järvamaa koolituse kohta on võimalik saada SIIT. Alustava ettevõtja baaskoolitused toimuvad kõigis maakondades, täpsemat infot ja üle Eestilist koolituskava on võimalik vaadata täpsemalt MAK lehel

Järvamaa mentorklubi - Järvamaal tegutseb ettevõtjate mentorklubi alates märtsist 2016. Kui soovid ühineda ettevõtjana mentorklubi tegevustega, siis võta meiega ühendust. Mentorklubisse on oodatud kõik ettevõtjad kelle eesmärgiks on pikaajaline ettevõtte käibe kasv, töökohtade loomine ehk kõik see, mis toetab Eesti majanduse edu. Oodatud on nii alustavad kui ka tegutsevad ettevõtjad. Järgmised mentorklubi kokkusaamised on 9. oktoobril ja 27. novembril 2019.  

Järvamaa ettevõtjate arengureisid – korraldame 2 korda aastas ettevõtjatele Eesti siseseid arengureise. Arengureis on reisimise vorm, kus ettevõtjad õpivad ja kogevad häid praktikaid. Arengureisidelt saadav praktiline kogemus võib-olla väga väärtuslik. Reis Ida-Virumaale toimus 2.-3. mail 2019 ja Raplamaale 25. septembril 2019.   

Messide ühiskülastused - Messikülastusega saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks. Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul.

Uue toote turule toomise meistriklass - Uue toote turule toomise meistriklass on praktiline kiirkursus, mille tulemusena valmib koostöös koolitajate ja valdkondlike ekspertidega detailne uue toote turule toomise plaan koos eelarve ja tegevuskavaga.

Ärimudeli praktikum aitab leida uusi ideid äri kiiremaks kasvuks. Sinu ettevõtte käsutuses on rahvusvahelise kogemusega tippkoolitaja, personaalne mentor ja praktilised tööriistad, et avastada uusi põnevaid arengusuundi ning kavandada konkreetseid tulevikuplaane.

Strateegia praktikum aitab viia sinu ettevõtte arengu uuele kasvuteele. Sinu käsutuses on Eesti tippkoolitaja, personaalne mentor ning praktilised tööriistad, et avastada uusi põnevaid arengusuundi ning kavandada konkreetseid tulevikuplaane.

Sihtturu seminarid - Seminaril antakse infot ja näpunäiteid, kuidas sihtturul edukalt tegutseda. Lisaks jagatakse infot kontaktide ja koostöövõimaluste leidmise kohta ning toimuvad arutelud ja võrgustumine.