« Tagasi

Milleks võtta laps „Tööle kaasa!“?

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsub kõiki tööandjaid looma noortele koostöös koolide ja lapsevanematega paremaid ja mitmekülgsemaid võimalusi tööeluga tutvumiseks.

Kvalifitseeritud tööjõupuudus on järjest suurenev probleem ettevõtjate jaoks. Tööturg on muutunud ning tublide ja hakkajate noorte leidmine ettevõtte ridadesse võib kujuneda vägagi raskeks ülesandeks. Algatus „Tööle kaasa!" aitab probleemiga juba varakult tegeleda.

12.−16. veebruaril 2018 avavad Eesti ettevõtted uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Osalema on oodatud 7.−9. klassi õpilased ja nende vanemad.

Noorte tööeluks ettevalmistamisel saaksid koolid ja ettevõtted koostööd tehes palju ära teha. Et noortel tekiks seos koolis õpitava ja töömaailmas tehtava vahel ning kujuneks arusaam, mis on töö, millised on erinevad ametid ja mis sellega kaasneb. Mooduseid, kuidas noortele reaalset töömaailma tutvustada, on mitmeid – neid tuleb lihtsalt leida. Noorte tööellu kaasamisel oskaksid noored teha teadlikumaid karjäärivalikuid ning oleksid motiveeritumad oma tulevast eriala õppima.

Esimesed karjäärialased valikud, kas, kus ja mida edasi õppida, tehakse juba põhikooli lõpus. Mida varem tekib noorel ülevaade töömaailmas toimuvast, seda teadlikumalt ta oma valikuid teeb.

Täpsemat infot programmi kohta on võimalik lugeda SIIT.

Liisi Hansen
liisi.hansen@koda.ee

Algatus viiakse ellu Hasartmängumaksu Nõukoja toetusel.