« Tagasi

FIE-de maksustamine muutub senisest lihtsamaks

Riigikogu võttis vastu sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muudatused, millega muutus füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) maksustamine senisest lihtsamaks.

FIE-le loodi äriühinguga sarnane maksuõiguslik keskkond. Laiendati töötajatele kehtestatud maksusoodustusi ja sotsiaalseid tagatisi.

Seadus muudab paindlikumaks sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ja avansilise makse arvestamise reeglid, seda nii ajutise töövõimetuse perioodi kui ka kalendrikuu kestel tegutsemise alustamise korral. Kehtestati tervise edendamise kulude ja töötajate lähetuse päevaraha ulatuses välislähetuses olles toitlustamiskulude mahaarvamise õigus.

FIE-de maksukeskkonna lihtsustamiseks muudeti FIE ettevõtlustulu maksustamise reegleid. Tulumaksuseadusesse tehtud muudatused puudutavad vastuvõtu- ja reklaamikulude ning tasutud sotsiaalmaksu ettevõtlustulust mahaarvamist. Lisaks muudeti kahjumite edasikandmise ja välisriigis teenitud ettevõtlustulu tulumaksuga maksustamise reegleid ning olulisima muudatusena ettevõtlustulule kehtestati kolmandiku võrra väiksem ülempiir sotsiaalmaksu tasumisel. 

Hetkel tegutseb Järvamaal üle 900 FIE.

Füüsilisest isikust ettevõtjate maksustamise soodustused alates 1. jaanuarist 2018

 • Kehtestati ülempiir ettevõtlustulult sotsiaalmaksu tasumisele, mis on seotud 15-kordse aastase miinimumpalgaga ning seda vähendati 10-kordse miinimumpalga määrani.
   
 • Sotsiaalmaksu avansiliste maksete kvartaalne maksmise kord asendati summeeritud arvestusega kalendriaasta alguses ning sotsiaalmaksu miinimumkohustuse kuupõhine arvestus päevapõhisega.
   
 • Pikendati kahjumi edasikandmise perioodi seitsmelt aastalt kümnele aastale.
   
 • Muudeti välisriigis teenitud ettevõtlustulu tulumaksuga maksustamise reegleid. Ettevõtlusele hakati rakendama vabastusmeetodit.
   
 • Kehtestati tervise edendamise kulude ja töötajate välislähetuse toitlustamiskulude (päevarahade ulatuses) maha arvamise õigus. Laiendati 32-eurost vastuvõtukulu piirmäära ja 10-eurost reklaamkingituste maksuvaba piirmäära.
   
 • Võimalus sotsiaalmaksuvabastusele arvestusliku haigushüvitise teise kuni kaheksanda haiguspäeva eest.
   
 • Võimalus viia erikonto ühest pangast teise 10 päeva jooksul, ilma kontot sulgemata ja sealjuures jätkata erikonto staatusega.

Vaadake ka rahandusministeeriumi teemakohast videot.

Autor: Siiri Suutre, Avalike suhete osakond
Allikas: Rahandusministeerium