« Tagasi

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine

Füüsiline isik võib avada ettevõtluskonto alates 1. jaanuarist 2018. Valitsuses heaks kiidetud ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus annab füüsilisele isikule võimaluse avada nn ettevõtluskonto.

Ettevõtluskonto avamisel pole füüsilisel isikul raamatupidamise ja majandusaasta aruande esitamise kohustust ning maksude tasumine toimub automaatselt läbi avatud ettevõtluskonto.

Ettevõtluskonto on mõeldud mikroettevõtjatele, kelle käive ei ületa 25 000 eurot aastas. Ettevõtluskontole laekunud tuludelt kannab pank iga kuu tulumaksu, sotsiaalmaksu ja kogumispensioni makse katteks 20% maksuameti kontole. Kui käive ületab 25 000 eurot aastas, siis läheb maksuametile 40%. Puudub võimalus kulusid maha arvata.

Ettevõtluskontot saavad kasutada füüsilised isikud, kes osutavad teenust või müüvad kaupa füüsilistele või juriidilistele isikutele.

NB! Lisaks tuleb juriidilisel isikul tasuda füüsiliselt isikult saadud teenuse summalt n-ö äriühingu tulumaks (määraga 20/80), kuna vastasel juhul kaob rahandusministeeriumi hinnangul ettevõtjatel motivatsioon luua töösuhteid.