« Tagasi

Ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmise taotlusvoor, tähtaeg 7. veebruar

Avatud on taotlusvoor „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks".

Projektide raames võib näiteks kooli noori juhendama kutsuda ettevõtjaid, läbi viia praktilisi õpitubasid, huviringe ning korraldada ettevõtlikkusega seotud uudseid kooliväliseid tegevusi.

Taotlusvoorus jagatakse projektide vahel 250 000 eurot ning taotlusi saab Innovesse esitada kuni 7. veebruarini.

Taotlusvoorust on toetust oodatud taotlema koolid ja era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Taotlejal tuleb projekti kaasata ka vähemalt üks partner. Juhul kui taotleja ei ole kool, peab vähemalt üks projekti partneritest olema kool. Koolide all peetakse silmas üldhariduskoole ning kutse- ja rakenduskõrgkoole.

Ettevõtlikkuse taotlusvoorus jagatakse projektide vahel 250 000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. Ühele projektile antakse toetust 1000 kuni 25 000 eurot. Panustada tuleb ka 10% omaosalust.

Taotlusvooru korraldab SA Innove elukestva õppe keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Rohkem infot SIIT