KÜSKil avanes uus EV100 kingituste teavitamise ja jäädvustamise taotlusvoor

EV100 juubeliaasta kestab: avanes uus taotlusvoor EV100 kingitustest teavitamiseks

KÜSK ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkond avasid uue taotlusvooru, mis pakub toetusi Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud kingitustest teavitamiseks ja nende jäädvustamiseks. Taotlusvoor on jätkuks möödunud aasta samalaadsele toetusvõimalusele. 

Tänaseks on Eesti küll ametlikult 100-aastane, kuid juubeliaasta kestab edasi ning igal nädalal ootavad avamist kümned kingitused. EV100 teavitustegevuste taotlusvoor on ka sel korral mõeldud selleks, et julgustada kõiki kingituste tegijaid mõtlema sellele, kuidas eestimaalased nende toredatest algatustest teada saaksid ning kuidas oma tegevusi ajalukku jäädvustada. Nii saame üheskoos kingitustes osa tulevikuski.
 
Toetust saab küsida näiteks avamissündmusteks, objektide puhul nende märgistamiseks, reklaamiks meediapildis ning videoklippide, kroonikate ja trükiste tootmiseks. Samuti toetatakse teavitustegevustega seotud tööjõukulusid.

Taotlusi võivad esitada Eesti registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused. Taotleda ei saa need, kellele on antud EV100 kingituse või sündmuse elluviimiseks otse toetust Riigikantseleilt (piirang ei puuduta neid, kellel on toetusleping KÜSKiga).
 
Taotlemine toimub kahes kategoorias – väikesemahuliste teavitustegevuste jaoks saab küsida 200 kuni 3 000 eurot, suuremateks aga 3 001 kuni 10 000 eurot. Toetusteks on kokku ette nähtud vastavalt 80 000 ja 70 000 eurot. Enne taotlemist peab tegevus, mille teavitamiseks või jäädvustamiseks tuge küsitakse, olema lisatud kas EV100 kingituste lehele või EV100 sündmuste kalendrisse

Taotluse esitamise tähtaeg on 12. aprill 2018 kell 15.00. Kõik vajaliku taotlusvoorust leiate aadressilt SIIT.

 
Lisainfo:
Katriin Pannal, tel 656 0469, katriin.pannal@kysk.ee
Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis.dolenko@kysk.ee