Soovitame alustavatele ettevõtjatele programmi EYE

Algas taotlusvoor alustavatele ettevõtjatele (Erasmus for Young Enterpreneurs), mis pakub vähem kui kolme-aastase kogemusega ettevõtjatele võimalust sõita 1-6 kuuks mõnda Euroopa riiki oma äri üles ehitama saades programmist elamisrahaks igakuiselt kuni 1100 eurot.

EYE (Erasmus for Young Entrepreneurs) on üle-euroopaline vahetusprogramm ettevõtjate jaoks, mille raames saab alustav ettevõtja sõita kogemusi ja teadmisi omandama välisriiki või kogenud ettevõtja võõrustada alustavat välisettevõtjat ja saada seeläbi uudne ärikogemus.

Programmis külastab alustav ettevõtja kogemuste vahetamise eesmärgil kogenud ettevõtja ettevõtet, kus viimane aitab alustaval ettevõtjal omandada väikeettevõtte juhtimiseks vajalikke oskusi.

EYE programmiga liitumiseks saavad taotlusi esitada kõik alustavad ettevõtjad, kelle ettevõtja staaž ei ületa 3 aastat.

Kindlasti ei tasuks kurvastada ka neil ettevõtjail, kel staaži üle 3 aasta kuid soov siiski mõnda Euroopa riiki lähemalt tundma õppida.  Programmi raames saavad ettevõtjad olla omas riigis vastuvõtjateks teistele Euroopa alustavatele ettevõtjatele. 

Programm annab ettevõttele suurt lisandväärtust, olenemata sellest, kas tegemist on alustava või kogenud ettevõtjaga: kasulikuks võivad osutuda nii teadmiste ja kogemuste vahetamine, koostöö üle-euroopalise võrgustiku raames, uued kaubandussuhted kui ka välismaised turud.

Lisainfot programmi kohta loe Erasmus for Young Entrpreneurs ametlikult lehelt SIIT

Lisainfot küsi merit.parnpuu@mi.ee