Kaks tasuta koolitust vabaühendustele

Kuidas asendada asendamatut spetsialisti ja kuidas tagada kiire sisseelamine uutele töötajatele 

MTÜ Active Partnership for Learning kutsub vabaühenduste juhte juba väljakujunenud organisatsioonidest mais õppima „Kuidas asendada asendamatut spetsialisti?" ja juunis kuulama koolitust „Kuidas tagada kiire sisseelamine uutele tulijatele?".

Mõlemad koolitused on spetsiaalselt vabaühendustele suunatud. Koolitusi toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Koolitus vabaühendustele „Kuidas asendada asendamatut spetsialisti?"

Kas Sinu organisatsioonis on asendamatuid inimesi? Tunned, et tahaks puhata, aga tööd pole kellelegi üle anda? Kui jah, siis on see koolitus Sinu jaoks!

Koolitus aitab Sul võtta aja maha ja panna paika plaani juhuks kui tuleb võtmeisikuid asendada. Saab ülevaate uutest avastustest õppimise valdkonnas ning analüüsitakse ühiselt erinevate õppimisviiside sobivust organisatsioonis. Koos otsitakse vastuseid küsimustele: Mida peab uus inimene oskama? Millised teadmised on üle antavad mentorluse, koolitamise ja dokumentide abil? Mis on organisatsiooni tegevuses erilist, mida tuleb kindlasti säilitada?

Koolituse peamiseks sihtgrupiks on väiksemad vabaühendused, mille tegevus sõltub tugevalt 1-2 inimese ekspertteadmistest. Täpsema info lugemiseks vajuta siin: kliki

 

Koolitus vabaühendustele "Kuidas tagada kiire sisseelamine uutele tulijatele?"

Oled tundunud, et liiga palju aega kulub, et uued inimesed sisse elaksid ja oleksid valmis organisatsiooni esindama?

Uute inimeste liitumine on vajalik, aga juhtidele koormav ülesanne. Eelarvet ja projekte on lihtsam juhtida kui teadmiste üleandmist. Lisaks kummitab paljusid küsimus kui palju ja mis teemadel peaks inimesi koolitama? See puudutab nii uusi meeskonnaliikmeid kui ka vabatahtlikke, kel on raske aru saada millega organisatsioon tegeleb ja kuidas nemad saaksid veel panustada ja kaasa mõelda.

Koolitusele on oodatud eelkõige vabaühenduste juhid (juhatuse liige, tegevjuht, koolitusjuht jne) juba väljakujunenud organisatsioonidest. Täpsema info lugemiseks vajuta siin: kliki