Järvamaa Arenduskeskus ja Paide Riigigümnaasium sõlmisid heade kavatsuste kokkuleppe

Järvamaa Arenduskeskus ja Paide Riigigümnaasium sõlmisid sellel nädalal heade kavatsuste kokkuleppe. Leppe eesmärgiks on edendada ettevõtlusõpet ja süvendada ettevõtlikku mõtteviisi ning eluhoiakut ja luua õppijatele tingimused kogukonnapraktikaks.

Ettevõtlus ja kogukond tervikuna vajavad ettevõtlikke inimesi. Koostöös kooli, lapsevanemate, ettevõtjate ja vabaühendustega on meil võimalus noori ettevõtlikumaks kujundada.

Ettevõtlikkus on  eluhoiak, mida iseloomustab loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus, arukas tegutsemine ja juhtimine. Kõik see omakorda eeldab loomingulisust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust. Ettevõtlikkuse arendamine ning ettevõtlusteadmiste ja -oskuste omandamine annavad noortele vabamad käed oma karjääri kujundamisel, olenemata sellest, kas on soov olla ettevõtlik töötaja, ettevõtja või lihtsalt tegus kodanik.

Koostöös soovitakse ettevõtlusõpet riigigümnaasiumis süsteemselt rakendama hakata. Õppeprotsessi kaasatakse ettevõtjad ja vabaühendused, et tagada ettevõtlusõppe praktilisus.

Võetud eesmärgi saavutamiseks tehakse kahe asutuse vahel tihedalt koostööd, et jagada parimaid kogukonnapraktikaid ja anda noortele põhjalikud teadmised ettevõtlusõppest.

Lisainfo:
Katrin Puusepp
Juhatuse liige
Tel: 5349 7727
E-post: katrin@jarva.ee