Töö ja oskused 2025

Ott Pärna koostatud kogumik "Töö ja oskused 2025" käsitleb töötamist mõjutavaid tulevikutrende maailmas ning analüüsib nende mõju Eesti tööturule. Ülevaade on koostatud maailma tulevikuseire ekspertide ja mõttekodade uurimistööde ning analüüside Kutsekoja poolt läbi viidud arutelude põhjal.

Töötamise tulevikutrendide väljatoomise eesmärk on ärgitada ühiskonnas osapooli arutlema tööelu muutuste mõjurite üle, luua taust ja pakkuda mõttesuundi erinevate majandusharude tööjõuvajaduse prognoosimisele, olla sisendinfoks tuleviku koolitusvajadusega seonduvatele aruteludele.

Ott Pärna koostatud kogumikku "Töö ja oskused 2025" on võimalik lugeda SIIT

 

Kogumikust on valminud ka tutvustav lühivideo

Allikas: Eesti Tööandjate Keskliit