« Tagasi

Arenduskeskuses alustas tööd uus mittetulundusühenduste konsultant

SA Järvamaa Arenduskeskuse mittetulundusühenduste uus konsultant on Taive Saar. Taive  on kinnitanud, et soovib uues ametis olla avatud ning suhtlemisaldis töötaja.  „Usun, et minus on eelteadmised, oskused ja hoiakud, mis tulevad kasuks ametis kus on oluline nii asjaajaja  täpsus, vastutusvõime kui ka hea suhtlemisoskus, uuendusmeelsus ning valmisolek anda panus inimeste tegutsemistahte toetuseks ja vabaühenduste arenguks maakonnas."  Uus konsultant väärtustab tööd inimestega.

Taive on pärit Raplast, kus omandas keskhariduse. Kõrghariduse diplomil on kirjas kunstiõpetaja  eriala kuid õppimishimuline Taive on töötanud ka arvutigraafikuna, ajakirjanikuna, ajakirja toimetajana, täiskasvanute koolitajana, keskastme juhina, asutuse juhina. Teeninud leiba kaitseväelasena ning viimased aastad korraldanud Kaitseliidu Järva malevas Naiskodukaitse Järva ringkonna naiskodukaitsjate tegemisi. Kõige enam väärtustab Taive tööd inimestega. Igas ametis on ta kokku puutunud inimeste, meeskonna toetamise, suunamise, arendamise vajadusega ja just selles vallas tegutsemine on pakkunud talle suurimat naudingut.

Taive tööülesanneteks SA Järvamaa Arenduskeskuses on alustavate ja tegutsevate mittetulundusühenduste ning sihtasutuste nõustamine, koolituste ja infopäevade korraldamine, maakonnas toimuva Ühisnädala ettevõtmiste korraldamine ja koordineerimine ning üle-eestilistes projektides kaasa löömine. Taive Saar alustas mittetulundusühenduste konsultandina tööd 26. märtsil.

Lisainfo:

Katrin Puusepp
Juhatuse liige
Tel: 5349 7727
E-post: katrin@jarva.ee