« Tagasi

Piirkonnas tegutsevad ühendused on oodatud esitama taotlusi

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru taotluste esitamise aeg on kätte jõudnud. Taotlusi saab veel nädala jooksul esitada. Lõplik tähtaeg taotlus e-posti aadressile kop@jarva.ee teele panna on 2. mai kell 16.30. 

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Pane tähele, et sel aastal on programmis mitmeid muudatusi! Programmi korraldamisega tegeleb Järvamaa omavalitsuste liit, kelle partnerina taotluste menetlemisel tegutseb Järvamaa Arenduskeskus. Kõik taotluse kirjutamiseks vajalik materjal on leitav siit (kliki) leheküljelt. Tasuta nõustamist taotluste läbimõtlemiseks ja koostamiseks Järvamaa Arenduskeskuses pakub mittetulundusühenduste konsultant Taive Saar.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.

Kuna peamine rõhk on just kohaliku kogukonna tugevdamisel ja omaalgatuse toetamisel, saavad toetuse taotlejaks olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad piirkondlikud mittetulundusühingud ja sihtasutused. Toetust saavad tänavu maksimaalselt omavalitsuse (küla, aleviku, alevi, valla või linna) piires tegutsevad ühendused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsus ega riik.  

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Järvamaa Omavalitsuste Liidu  e-posti aadressile kop@jarva.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks 2. mai kell 16.30.
Lisainfo:

Taive Saar
mittetulundusühenduste konsultant
Tel: 385 2365, 5854 1770
E-post: taive@jarva.ee