« Tagasi

80 000 eurot lõimumiseks läbi kultuuri- ja sporditegevuste (tähtaeg 09.05)

Integratsiooni Sihtasutus pakub igapäevase suhtlustasandi lõimumise edendamiseks toetust kultuuri- ja spordialgatustele kogusummas 80 000 eurot. Taotlused on oodatud hiljemalt 9. mail.

Taotlusvooru eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele Eesti ühiskonnas.

Toetatavad tegevused

Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse lõimumist edendavaid kultuuri-ja sporditegevusi Eestis ja/või antakse välja kultuuri- või sporditegevusi tutvustavaid teabematerjale.

Taotlejaks saavad olla Eestis tegutsevad juriidilised isikud ja kohaliku omavalitsuse üksused .

Lisainfo: SIIT

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.