« Tagasi

Alustas Järvamaa Ettevõtete Akadeemia

16. septembril kogunesid Paides maakonna tootmisettevõtete esindajad, et saada osa uuest loengute, kohtumiste ja õppereiside sarjast. Kooskäimiste peamine eesmärk on omavahel praktiliste kogemuste vahetamine, kontaktide loomine ja koostöövõrgustiku elavdamine.

Järvamaa Ettevõtete Akadeemia on Järvamaa Arenduskeskuse poolt ellu kutsutud koolituste ja seminaride sari eesmärgiga pakkuda ettevõtlusalast tuge ja uusi teadmisi maakonnas tegutsevatele tootmisettevõtetele. Loengud toovad kohalikele tootmisega tegelevatele ettevõtjatele koju kätte valdkonna asjatundjad ja praktikud. Koolitajateks on valitud oma ala tipud, kelle põhifookus on praktilisusel. Loodame ettevõtjale pakkuda just seda, mida ta täna enim vajab ja ootab.

Esimese päeva teemaks oli "Kohalik omavalitsus (KOV) ja ettevõtlus." Esines Tartu ülikooli majandusteaduskonna lektor Jaan Looga, MA, kes tutvustas KOVide erinevaid võimalusi kohaliku ettevõtluse toetamiseks.

„Küsitud kolme kõige tähtsamat toetusvõimalust või meedet on raske välja tuua, mis tagaksid ettevõtjale edu, sest Eesti piirkonnad on erinevad. Sellist lihtsat edu valemit pole tegelikult olemas" ütles Jaan Looga.

Seminari teises pooles toimus Järvamaa ning naabermaakondade KOV juhtide paneel. Esinesid endine Kohila vallavanem ja tänane Riigikogu liige Heiki Epner, Järva valla vallavanem Rait Pihelgas ja Lääneranna valla vallavanem Mikk Pikkmets. Päeva moderaatoriks oli Ermo Brecher, tegutsevate ettevõtete konsultant Järvamaal.

Ettevõtjatel tekkis loengu käigus mitmeid mõtteid ja ideid, mis kõik võiks olla teisiti või kuidas nende probleeme lahendada. KOVi ametnikud tihti ei tea kõikide oma piirkonna ettevõtjate muresid ja soove, kuna igas vallavalitsuses pole inimressurssi, kes suudaksid kogu infot kaardistada ja ettevõtete taustsüsteemi luua. Nii suured kui väikesed ettevõtted ootavad vähemalt korra aastas vallaametnike külaskäiku, et ühise laua taga asju arutada.

Mõned mõtted, mis päevast kõlama jäid:

  • Ettevõtjad sooviksid kaasa rääkida omavalitsuste arengukava tegemisel. Arengukavasid pole mõtet teha "copy paste" meetodil, vaid piirkonnad peaksid selgelt üksteisest eristuma.
  • KOV teenuste pakkumisel peaks vallamajas olema kasutusel „ühe ukse" põhimõte. Tihti tuleb ettevõtjal kulutada mõne teenuse saamiseks palju aega selleks, et erinevate ametite uksi kulutada. Samas võiks osalise eeltöö nende eest ära teha vallaametnik, et ettevõtja saaks samal ajal aega oma ettevõttesse panustada.
  • Erinevatest toetusest olulisem on KOVil ettevõtetele taustsüsteemi tagamine
    • võimalikud elamispinnad (näit. renditööjõu palkamisel)
    • kiire ja tõhus arstiabi
    • lasteaia teenus, mis oleks tagatud ka suvekuudel

Järgmine Akadeemia toimub kolmapäeval, 21. oktoobril kell 15.00-17.00 Türi Kultuurikeskuse seminariruumis. Seekord on teemaks „Räägime rahast" ning  lektoriks Raul Kirsimäe (AS Swedbank, tööstusettevõtete osakonna juhataja). Loengu teises pooles kohtume Järvamaa ettevõtjatega, kes on tänu pangale oma tootmist laiendanud või kriisi üle elanud.

Lisaks ootame 7. oktoobril ettevõtjaid ühisele väljasõidule Rakverre. Toimub seminar „Ringikujuline tulevik," kus teemad on seotud ringmajandusega. Otsime näiteks  vastust küsimusele „Kas jääde on toode või toode on jääde?" Oma teadmisi ja kogemusi jagavad Marek Strandberg, Kadri Kaarna, Mayri Tiido ja Mihkel Tammo.

Järvamaa Ettevõtete Akadeemia toimub meetme „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse elavdamiseks" raames ning Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu toel. Koolituste koordinaatoriks on Kristina Gudinas.

 

 

Ülevaate koostas

Kristina Gudinas
tootmisettevõtete koostöövõrgustiku koordinaator
GSM 5039073
e-post: kristina@jarva.ee