« Tagasi

Koosloomeprogramm omavalitsuste ja vabaühenduste esindajatele

Avalike teenuste delegeerimise eesmärk on elanikkonnale kvaliteetsema ja kättesaadavama teenuse tagamine. Teenuste pakkumisel on kodanikuühenduste eelisteks suurem paindlikkus ja parem võime arvestada sihtgrupi eripärasid ja vajadusi. Lisaks sellele võimaldab teenuste delegeerimine tõsta omavalitsuste võimekust oma ülesannete täitmisel, toetada ja tugevdada kodanikuühiskonda ning tõhustada omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostööd.

Koosloomeprogrammiga saab liituda läbi kandideerimise, mille tähtaeg on 1. märts. Arenguprogrammis osalemiseks tuleb täita ankeet, mille peavad täima vabaühendus ja omavalitsus eraldi.

Programmi eesmärk on anda täiendav tõuge omavalitsuste ja vabaühenduste koostööle teenuste osutamisel. Programmi tulemusena paraneb kohalike omavalitsuse töötajate oskus korraldada ja osutada kohaliku tasandi teenuseid koostöös kodanikuühendustega. Pikas perspektiivis peaks paranema kohalike elanike rahulolu omavalitsuse poolt pakutavate teenustega. 

Vabaühendustele delegeeritavad teenused võivad olla: kultuur, piirkondliku elu edendamine, noorsootöö, sotsiaalhoolekanne ja sotsiaalteenused ning haridus.

Arenguprogrammi värvatakse neli rühma (igas rühmas kuni seitse meeskonda), kes kõik läbivad kolmepäevase koolitusprogrammi. 

Koolitused toimuvad neljas Eesti linnas: Rakveres, Pärnus, Tartus ja Tallinnas.

Täpsemalt programmiga liitumise koosloomeprogrammi  kutsest: SIIN

Lisainfot leiab kodulehelt: SIIN

Lisaküsimused
Evelin Kostabi
Sotsiaalse Innovatsiooni Labor
kommunikatsioonispetsialist
evelin@koosloome.ee
5044576

Teate koostas Taive Saar 

taive[ät]jarva.ee