« Tagasi

Olulisemad infolingid ettevõtjatele

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020 välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga. COVID-19 viirusest põhjustatud piirangud ja mõju majandustegevusele nii Eestis kui kogu maailmas on väga laiaulatuslik ning puudutab nii tööandjaid kui töötajaid. Seoses sellega jagame ettevõtjatele vajalikke infolehti selleks, et jälgida milliseid meetmeid saab eriolukorras koroonakriisi lahendamiseks kasutada.

Vabariigi Valitsuse leht eriolukorrast Eestis -  leiad kõik uudised eriolukorra kohta, sh kõik valitsuse rakendatud meetmed

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui ka ettevõtjate seisukohalt on oluline, et info liiguks ettevõtjateni võimalikult operatiivselt ning et ka MKM-il oleks ajakohane ülevaade ettevõtjate hetkemuredest ja väljakutsetest, mida meetmete ning poliitikate väljatöötamisel arvesse võtta. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on erinevate ettevõtjate küsimuste alusel loonud alamlehe korduma kippuvad küsimused. Kui sellelt lehelt ei leia vajalikku infot või jääb midagi segaseks, siis on loodud e-maili aadress: covid19@mkm.ee

Tööelu portaal  konkreetsed juhised tööõiguse teemal

Maksu- ja Tolliamet (MTA) - maksuinfot koondav veebileht, kust ettevõtjad leiavad vastused enam levinud küsimustele ja värskemad uudised muudatuste kohta

Eesti Töötukassa töötasu hüvitamise meede, info tööturu toetusmeetmete kohta

Tööinspektsiooni soovitused töösuhete korraldamiseks

Kredex  meetmed raskustesse sattunud ettevõtete abistamiseks koostöös pankadega

Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeerium koostöös EAS-ga töötas välja abipaketi kriisi mõjude leevendamiseks ettevõtjatele - toetused mikro- ja väikeettevõtetele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ning turismisektori ettevõtjatele. 

Terviseamet  terviseteemalised juhised kõigile elanikele

Politsei- ja Piirivalveamet tööjõu liikumise info jm teave eriolukorra kohta

Eesti Töötukassa on loonud võimaluse ajutiste töökohtade vahendamiseks

Kultuuriministeeriumi abipakett  - abimeetmed kultuurisektori eri valdkondadele selleks, et kompenseerida vältimatuid kulusid, mille katteallikas on kriisi tõttu kadunud.

Haridus- ja Teadusministeeriumi abipakett  - toetused kriisi mõjude leevendamiseks haridusvaldkonna eraettevõtetele

Järvamaa Arenduskeskuse ja Maakondlike Arenduskeskuste (MAK) võrgustiku ülesanne oli vahendada infot MKM-lt ettevõtjatele kui ka ettevõtjatelt MKM-le. Selleks lõime online platvormi kriisiabikeskus.ee. See oli mõeldud ettevõtjatele kui ka vabaühendustele, kes teenivad tulu, pakuvad teenuseid ja on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel. Keskkonna kaudu sai täita ankeete ja sellest saadud info alusel sai MKM ülevaate kohalikul ja regionaalsel tasandil. MAK võrgustik tegi ankeetidest vahekokkuvõtte, mis on kogutud perioodil 18.03-24.03.2020 ning saadetud MKM-le. Vahekokkuvõtet Järvamaa kohta on võimalik lugeda SIIT. 

Jätkuvalt pakume tasuta nõustamist ettevõtjatele ja vabaühendustele, selleks võta meiega ühendust. Kontaktid leiad SIIT. Kõik nõustamised toimuvad hetkel e-kanalite kaudu.

Järelvaadatavad veebinarid leiad siit

Info koondas

Saima Piisner
Ettevõtluskonsultant
SA Järvamaa Arenduskeskus
saima@jarva.ee
tel +372 501 7770