« Tagasi

Uue toetusfondi abil saab kaitsta oma ettevõtte kaubamärki või disainlahendust

Eesti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kes kaaluvad oma kaubamärgi ja/või disainilahenduse registreerimist Euroopa Liidus või Eestis, saavad alates 11. jaanuarist taotleda kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotluse põhilõivu osalist hüvitamist Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti kaasrahastatavast toetusfondist.

Mida täpsemalt hüvitatakse ?

Fondi kaudu saab taotleda kaubamärgi ja/või disainilahenduse põhilõivu 50% hüvitamist. Tähelepanu tasub pöörata sellele, et toetus ei hõlma kaubamärgitaotluse lisaklasside või disainitaotluse lisavariantide lõive. See tähendab, et Eestis Patendiametisse registreerimistaotluse esitamisel võetakse hüvitise aluseks kaubamärgitaotluse põhilõiv 145 eurot ja disainitaotluse põhilõiv 105 eurot. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti vahendusel terves Euroopa Liidus kaitset taotledes on aluseks kaubamärgitaotluse põhilõiv 850 eurot ja disainitaotluse põhilõiv 230 eurot. Hüvitist on võimalik taotleda 50% ulatuses nendest summadest.

Kes saavad hüvitist taotleda?

Hüvitist saavad taotleda kõik Euroopa Liidu territooriumil asutatud ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot. Hüvitistaotluse võib esitada nii volitatud töötaja kui tegevjuht.

Millal saab hüvitist taotleda?

Hüvitise saamiseks saab taotlusi esitada alates 11. jaanuarist, 2021. aasta jooksul on ühtekokku viis taotlusperioodi:

  • esimene taotlusperiood 11. jaanuar – 31. jaanuar,
  • teine taotlusperiood 1. märts – 31. märts,
  • kolmas taotlusperiood 1. mai – 31. mai,
  • neljas taotlusperiood 1. juuli – 31. juuli,
  • viies taotlusperiood 1. september – 30 september.

Hüvitistaotlusi, mis on esitatud väljaspool viit eelmainitud ajavahemikku, arvesse ei võeta. Hüvitamine toimub taotluste laekumise järjekorras.

20 miljoni euro suurune toetusfond on üks paljudest Euroopa Komisjoni intellektuaalomandi tegevuskava meetmetest, mille eesmärk on toetada rahaliselt Euroopa väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid intellektuaalomandi, täpsemalt kaubamärkide ja disainilahenduste kaitsmisel. Algatust aitab ellu viia Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO).

Loe lähemalt http://bit.ly/3c5Murp