« Tagasi

Järvamaa koolid ja kohalikud omavalitsused sõlmisid ühtse hariduskokkuleppe

Täna, 26. oktoober on märgiline päev Järvamaal, kui kõik maakonna koolid  ja kohaliku omavalitsuste juhid astusid olulise sammu ühtse ja kvaliteetse hariduse suunas. Nimelt sõlmiti Järvamaa koolide hariduskokkulepe, mis on välja töötatud selleks, et tagada kõikide koolide õpilastele parim võimalik haridus, toetades nende arengut ja õppimist nende individuaalsete võimete kohaselt.

See hariduskokkulepe seab eesmärgid neljas olulises valdkonnas. Esiteks, koolide peamiseks eesmärgiks on rakendada teadus- ja tõenduspõhiseid meetodeid, et toetada õppijate arengut ning teha teadlikke otsuseid õppeprotsessi parendamiseks. Teiseks, koolid edendavad tähenduslikku õppimist, õpetamist ja lõimingut, mis tähendab, et õppeained seotakse igapäevaeluga ning luuakse seoseid erinevate õppevaldkondade vahel. Kolmandaks, erivajadustega õpilasi, sealhulgas andekaid õpilasi, toetatakse eriliselt, et iga õpilane saaks oma potentsiaali maksimaalselt arendada. Neljandaks ja viimaseks, kutsehariduse ja üldhariduse koolid teevad tihedat koostööd, et tagada põhikooli lõpetajatele kvaliteetne teave edasiste õppimisvõimaluste ja karjäärivalikute kohta.

Tegemist on olulise algatusega, mis annab võimaluse tõsta hariduse taset Järvamaal. Sarnane kvaliteedikokkulepe sõlmiti Tartu linna koolide vahel juba 2015. aastal ning see on tänaseni edukalt kehtinud. Kuid Järvamaa koolide hariduskokkulepe on esmakordne ja ka omalaadne kogu maakonna ulatuses ning see näitab selgelt pühendumist kvaliteetsele haridusele ja õpilaste paremale tulevikule.

Seletuskiri

Teate vahendas:

Riina Hiob

Noorte ettevõtlikkuse koordinaator

SA Järvamaa

riina@jarva.ee