« Tagasi

Järvamaal pälvis neljas kool Ettevõtliku Kooli kõrgema taseme märgi

19. detsembril andis SA Järvamaa noorte ettevõtlikkuse koordinaator Riina Hiob üle järgmise Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi hõbetaseme kvaliteedimärgise Järva-Jaani Gümnaasiumile.  
 
Varasemalt on Järvamaal hõbetaseme pälvinud Imavere Kool ja Paide Hillar Hanssoo Põhikool ning maakonna esimene kuldtasemega kool on Väätsa Põhikool.  
 
Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk. See on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi ka haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, mis arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. 
 
Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. 
 
Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud: laste kiiremat iseseisvumist, suuremat huvi uute teemade vastu, õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist ja erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ning õpilaste vahel. Üle Eesti on Ettevõtliku Kooli märgis 221 haridusasutusel.