« Tagasi

Lähiajal avanevad kriisiabi lisavoorud rahvakultuurivaldkonnale

 

Valitsus kiitis 17. septembril heaks täiendavate taotlusvoorude avamise rahvakultuuri valdkonnale. Eesti Rahvakultuuri Keskuse kaudu avanevate voorude abil püütakse leevendada koroonaviirusega seotud kriisi mõju.

Lisavoorud avab Eesti Rahvakultuuri Keskus, kes jaotab välja kokku 350 000 eurot.

Esimene meede on suunatud kõikidele Eestis tegutsevatele rahvakultuuri kollektiividele, kes koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu olid sunnitud oma töö peatama. Lisaks laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatele kollektiividele saavad seekord taotlusvoorus osaleda ka teised, näiteks folkloorirühmad, harrastusteatrid ja käsitööga tegelevad ühendused, et katta juhendajate tööjõukulusid. Abipaketi suurus on 50 000 eurot. 

Teine toetusmeede on suunatud rahvaülikoolidele, rahvamajadele ja käsitööühendustele. Selle eesmärk on kompenseerida nende põhitegevusega seotud kulusid ja eesolevaid möödapääsmatuid kulusid, mille katmiseks planeeritud tulud on vähenenud. Abipaketi suurus on 300 000 eurot.

Täpsemat infot voorude tingimuste ja ajakava kohta annab Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Vaata lähemalt: https://www.kul.ee/et/uudised/lahiajal-avanevad-kriisiabi-lisavoorud-rahvakultuurivaldkonnale