« Tagasi

Alustame alustavate ettevõtjate koolitusega oktoobris

Korraldame ka sellel aastal koos Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja BDA Consultinguga alustava ettevõtja baaskoolituse.  

Alustava ettevõtja baaskoolitusele on oodatud eelkõige eelneva ettevõtlusalase kogemuseta isikud või tegevusega äsja alustanud ettevõtjad, aga ka kõik, kes soovivad omandada ettevõtlusalaseid baasteadmisi ja oskusi ning saada praktilisi teadmisi oma ettevõtte rajamiseks.  

Alustava ettevõtja baaskoolitust viib läbi BDA Consulting. Koolitus on läbivalt praktilise suunitlusega ja koolitused toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Koolituse tulemusel on osalejatel kaardistatud oma ärimudel, samuti on valminud praktilise suunitlusega äriplaan ja tegevuskava, mis on reaalseteks abivahendiks oma ettevõtte käivitamisel ja arendamisel.

Osalejal on võimalik saada kursuse vältel individuaalseid konsultatsioone SA Järvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandilt.

Koolitus toimub üheksal päeval (72 akadeemilist tundi) kella 10-17, Paides Nelja Kuninga Hotelli konverentsiruumis. Koolitusgrupi suurus on 12-16 inimest. 

I moodul               neljapäev 04.10.2018,
                             reede 05.10.2018,
II moodul              neljapäev 18.10.2018,
                             reede 19.10.2018,
III moodul             neljapäev 01.11.2018,
                             reede 02.11.2018,
                             neljapäev 15.11.2018
IV moodul             reede 16.11.2018,
                             reede 30.11.2018

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes – Ingelise Israel

1.  päev: Mina – ettevõtja. Äriidee ja ambitsioon

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Järvamaa Arenduskeskuse teenused ja ettevõtlustoetused alustamiseks
 • Mina ettevõtjana
 • Minu äriidee ja visioon
 • Turg ja konkurents

2. päev: Ärimudeli arendamine. Strateegia. Toote/teenuse disain

 • Minu ettevõtte ärimudel
 • Strateegia
 • Ärimudeli ja strateegia arendamine
 • Praktiku lugu
 • Toote ja teenuse disain
 • Praktiku lugu
 • Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Kokkuvõte ja kodutöö selgitus

II moodul: Turundus ja müük – Andro Kullerkupp

3. päev: Turundusstrateegia

 • Tagasivaade eelmisesse koolitusmoodulisse
 • Turunduse roll eesmärkide saavutamisel
 • Turunduskontseptsioon kliendikeskses turunduses
 • Optimaalsed turundusmeetmed alustavale ettevõttele

4. päev: Strateegiline müük ja müügipsühholoogia

 • Müügi meetod sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia
 • Praktiku lugu
 • Müügiplaani koostamine
 • Kokkuvõte ja kodutöö selgitus

III moodul: Finantsjuhtimine ja –planeerimine – Siiri Einaste

5. päev: Finantsaruanded ja raamatupidamine. Tasuvusanalüüs

 • Tagasivaade eelmisesse koolitusmoodulisse
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Tasuvusanalüüs

6 päev: Maksud ja eelarvestamine

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Mida teha, et maksuasjad oleksid korras (Maksuameti esitlus)
 • Eelarve koostamine

7 päev: Finantsprognooside koostamine ja finantsanalüüs

 • Investeeringute planeerimine ja hindamine
 • Finantsprognooside koostamine
 • Finantsanalüüs
 • Praktiku lugu
 • Kokkuvõte ja kodutöö selgitus

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlus – Ingelise Israel

8. päev: Meeskond ja juht

 • Tagasivaade eelmisesse koolitusmoodulisse
 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Tunne oma töötajat ja/või koostööpartnerit
 • Arenguvestlus ja rahulolu-uuring ettevõttes

9. päev: Äriplaanide esitlused

 • Praktiku lugu
 • Äriplaanide esitlused ja tagasiside
 • Koolitusprogrammi kokkuvõte

Koolitajad on Ingelise Israel, Andro Kullerkupp ja Siiri Einaste.

Koolitusele pääsemiseks palun täida sooviavaldus, mille alusel valime välja suurima motivatsiooniga osalejad ning komplekteerime koolitusgrupi. Sooviavalduses tuleb selgitada ja põhjendada, miks soovitakse koolitusel osaleda. Sooviavalduse palume täita hiljemalt 3. oktoobriks 2018 SIIN.

Koolituse omaosalus osavõtjale on 72 eurot (s.h KM).

Koolitust toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond. 

Lisainfo

Saima Piisner
Ettevõtluskonsultant
SA Järvamaa Arenduskeskus
saima@jarva.ee
tel +372 501 7770