« Tagasi

Ettevõtjate arengupäev Koigis

Koigi Vald koostöös Järvamaa Arenduskeskusega korraldab Koigi mõisaskolmapäeval 27. aprillil 2016 kell 14-17ettevõtjate arengupäeva.

Arengupäeva eesmärk on jagada esmast informatsiooni ettevõtjatele pakutavatest teenustest ja toetustest, mis võivad arendada ettevõtjat ja mida saaks kasutada igapäevaste tegevuste rahastamisel. Oodatud on kõik piirkonna ettevõtjad ja muud teemast huvitatud isikud.

14.00 – 14.15    Ettevõtlus kui elustiil maapiirkonnas
                             Margo Hussar, Koigi vallavanem
14.15 -  14-45    Valla ettevõtluskeskkond, piirkonna arenguvõimalused ning EAS toetused
                             Saima Piisner, SA Järvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant
14.45 – 15.15    LEADER toetus kui võimalus ettevõtte arengus
                             Sille Erala, MTÜ Järva Arengu Partnerid konsultant
15.15 – 15.45    Eesti Töötukassa kui partner ettevõtjale
                             Eha Tasang, Eesti Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja
15.45 - 16.00     Sirutuspaus
16.00 - 17.00   Ettevõtjate ning elanike tühjalt seisvad objektid ja kinnistud, mida soovitakse müüa ja mida on võimalik reklaamida "Maale elama" programmis.  

Sellel päeval osalejad võivad saada uusi ideid, uusi lähenemisi, tutvuksid teistsuguste vaatenurkadega, mis kokkuvõtteks võivad aidata olla loovamad ning mõelda rohkem nö „kastist välja". Soovime, et arengupäeva teemad ei jääks liialt abstraktsele tasemele, vaid jõuaksime koos konkreetsete ideede- ja lahendusmõteteni.

Arengupäeval osalemine on ettevõtjale tasuta.
Ootame kõiki huvilisi. 

Kohtumiseni Koigis.

Saima Piisner
Ettevõtluskonsultant
SA Järvamaa Arenduskeskus
tel +372 501 7770
saima@jarva.ee