« Tagasi

Ettevõtte teadusarendustegevuseks saab taotleda toetust

Ettevõtjaid kutsutakse taotlema toetust rakendusuuringute või tootearenduse tellimiseks Eesti teadusasutustelt. Ettevõtjad võivad küsida toetust nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonda kuuluva projekti kohta 20 000 kuni 2 miljonit eurot.

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus ettevõtetel võiks olla keskmisest paremad arenemisvõimalused ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldaks saavutada neil konkurentsieelise. Toetustingimustest saab lähemalt lugeda SA Archimedese kodulehelt.

Ettevõtetele sobilikud teaduspartnerid leiab SA Eesti Teadusagentuuri lehel toodud tabelist.

Toetuse taotlemisel on oluline ettevõtja omaosalus. Osaluse ulatus sõltub nii ettevõtte suurusest kui sellest, kas raha küsitakse tootearenduseks või rakendusuuringuteks.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Eesti Teaduse Infoportaali (ETIS) kaudu alates 4. jaanuarist 2016 terve aasta jooksul. Taotlusvooru eelarve on 9 miljonit eurot. Raha selleks tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Toetustingimusi tutvustatakse lähemalt infopäevadel 12.01.16 Tartus ja 14.01.16 Tallinnas. Infopäevadele saab eelnevalt registreeruda kuni 7. jaanuarini. SIIT

Täiendav informatsioon: 
Tea Tassa – SA Archimedes meetmehoidja, tel 730 0396, tea.tassa@archimedes.ee

Teate koostas:
Saima Piisner 
Ettevõtluskonsultant 
SA Järvamaa Arenduskeskus 
Tel 501 7770
saima@jarva.ee