« Tagasi

Järvamaa Ettevõtete Akadeemia järgmine veebiseminar toimub 17. märtsil algusega kell 15

Seminari teemaks on "Tööõigus - aktuaalsed probleemid töösuhetes ning mis on muutumas töötervishoiu- ja tööohutuse valdkonnas?"

Lektorid on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktor, sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits ja M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist Elina Soomets.

Viimase aasta jooksul on töösuhete tingimused paljudes ettevõtetes muutunud. Täna näeme viiruse leviku tagajärjena levinumaid probleeme praktikas, millele tööandjad otsivad vastuseid. Ettevõtte optimaalseks toimimiseks erilises olukorras ja töövaidluste ennetamiseks on mõistlik näha, mis on aktuaalsed küsimused ning millised on tööandja võimalused, kui ta enam ei saa tagada senist töömahtu, töötasu jm tingimusi.

Mida tuleb tööandjatel silmas pidada, kui nad on silmitsi töölepingute ülesütlemisega? Mis on levinumad probleemid töösuhte pooltel täna ning mis on lahendused? Samuti käsitletakse tööõiguse seminaril kokkuvõtlikult viimaseid ja kavandatavaid muudatusi tööõigusaktides.

REGISTREERI ennast seminarile 

 

Järgmine seminar toimub 21. aprillil kell 15-17. Teemaks "Jäätmekäitluse väljakutsed: Euroopas, Eestis ja ka Järvamaal". Lektorid ringmajanduse ekspert Peeter Eek ja Eesti Maaülikooli maaehituse ja veemajanduse professor Mait Kriipsalu.

 

Teate koostas

Kristina Gudinas

Tootmisettevõtete koostöövõrgustiku koordinaator
mobiil: +372 503 9073
e-post: kristina@jarva.ee   


SA Järvamaa Arenduskeskus
Pärnu tn 52, Paide 72712 Järvamaa
http://jarva.kovtp.ee