« Tagasi

Järvamaa Ettevõtete Akadeemia järgmine veebiseminar toimub 21. aprillil

 

Jäätmekäitlus

Seminari teemaks on "Jäätmekäitlus". Ringmajanduse ekspert Peeter Eek räägib teemal "Jäätmekäitluse väljakutsed: Euroopas, Eestis ja ka Järvamaal".

* Millised on uued ja innovaatilised lahendused jäätmete käitlemiseks ?
* Kuidas edendada ringmajandust?
* Milline on kestlik tootmine ja tarbimine?
* Kuidas edendada korduskasutust ning tekitada ohutu materjaliringlus?
 
Eesti Maaülikooli maaehituse ja veemajanduse professor Mait Kriipsalu tutvustab, millised võiksid olla tuleviku pakendid, loengu teemaks "Pakend 2035".
* Milline peaks olema pakendi disain, kuidas seda re-disainida?
* Milline on biolagunev pakend, mis neist peale kasutamist edasi saab või saada võiks?
 
 

Järgmine seminar toimub 19. mail kell 15-17.

Teemaks "Töösuhted ja töövaidlused - huvitavat ja kasulikku tööõiguse praktikast". Lektoriks Elina Soomets (M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ, jurist).

 

Järvamaa Ettevõtete Akadeemia toimub PATEE (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks) projekti raames ning Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu toel.

Teate koostas

Kristina Gudinas

Tootmisettevõtete koostöövõrgustiku koordinaator
mobiil: +372 503 9073
e-post: kristina@jarva.ee   


SA Järvamaa Arenduskeskus
Pärnu tn 52, Paide 72712 Järvamaa
http://jarva.kovtp.ee