« Tagasi

Järvamaa ettevõtjad on saanud EAS-ist toetust 7 miljonit eurot

Viimasel kaheteistkümnel aastal (2004-2015) on EAS toetanud Järvamaa ettevõtjate 240 projekti, millega on saadud toetust 7 miljonit eurot ning ettevõtjad on investeerinud maakonda 17 miljonit eurot. Järvamaa ettevõtjad on arendanud tehnoloogiaid, suurendanud tootmisvõimsuseid, teinud erinevaid  ekspordi tegevusi jne. Need eurotoetused on aidanud oluliselt kaasa maakonna arengule ja võimaldanud teha investeeringuid, mida oma jõududega sellises tempos poleks teha tõenäoliselt suudetud.

Ettevõtlustoetused moodustavad 28 % kõigist maakonna EAS poolsetest toetustest.  EAS poolt jagatud toetuste osakaal aga on suurem kohalikele omavalitsustele võrreldes ettevõtjatega. Kohalikud omavalitsused on saanud toetust 14 miljonit eurot, ehk poole rohkem. See raha on  investeeritud kvaliteetsema elukeskkonna ja võimekamate institutsioonide arendamisele.

Usun, et eurotoetused on nende aastate jooksul arendanud maakonda päris tublisti, mida me muidu ei oleks suutnud. Enim on ettevõtjad toetuseid saanud 2009 aastal, kui toetuste summa ületas 2,3 miljonit eurot. Rõõmus saab olla ka 2015 aasta jooksul jagatud toetussummade üle, millest suurima toetuse sai Combimill Reopalu OÜ (987 tuhat).

Aastate jooksul rohkem toetuseid on saanud Imavere valla ettevõtjad. Imavere on tuntud maakonna tööstuspiirkonnana, kuhu on toetuseid saadud  üle 2 miljoni euro.   Suurimad toetuseid saanud ettevõtjad Järvamaal on Paide Masinatehas AS, Purutuli OÜ, Combimill Reopalu OÜ.    

Järvamaa ettevõtjad investeerivad enim tehnoloogiatesse. Populaarseim on olnud tööstusettevõtjate tehnoloogiainvesteeringu programm. Selle toetusmeetme eesmärk on tööstusettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine läbi tehnoloogiainvesteeringute. Oluline on teada, et investeering aitab kaasa tööstusettevõtja tootlikkuse ja ekspordipotentsiaali kasvule, toodete lisandväärtuse suurenemisele ja uute turuvõimaluste avanemisele. Hoiame pöialt ettevõtjate arengusammudele, mis kõik muudavad meie maakonda tugevamaks, sest kui areneb ettevõtlus, siis oleme atraktiivsemad ka elukeskkonnana.

Hetkel on käimas uus Euroopa Liidu struktuurtoetuste periood (2014-2020), mille kohta leiab täpsemat infot www.struktuurifondid.ee, samas on leitavad ka perioodi avatud taotlusvoorud.

Andmed koondas EAS lehelt

Saima Piisner 
Ettevõtluskonsultant
Tel 501 7770
saima@jarva.ee