« Tagasi

Konkurss „Järvamaa tublimad ettevõtted“

Järvamaa parimate ettevõtete ja turismiarendajate tunnustamiseks kuulutas välja konkursi Järva maavanem Alo Aasma. Tunnustatakse avalikult Järvamaal edukalt tegutsevaid äriühinguid ja silmapaistvaid isikuid, kelle tegevus ning eeskuju on enim mõjutanud Järvamaa elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust ning aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.

Kandidaate võivad konkursile esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtjad, asutused, organisatsioonid või üksikisikud.

Sellel aastal selgitatakse välja parimad kuues kategoorias:

AASTA ETTEVÕTE 3 kategoorias – suured, väiksed ja mikro
EDUKAS NOOR ETTEVÕTJA
AASTA TURISMITEGIJA
JÄRVAMAA SÕBER

Esildiste läbivaatamiseks moodustab maavanem oma korraldusega komisjoni. Komisjon hindab kandidaate vastavalt iga kategooria hindamise korrale. Võrdsete tulemuste korral teeb lõpliku otsuse komisjon.

Lisainformatsioon:
Järvamaa ettevõtete tunnustamise statuut 

Konkursile „Järvamaa parimad ettevõtted 2016" kandidaatide esitamise vormid
Eelmiste aastate konkursi võitjad

Hannele Saksniit
Peaspetsialist
Järva Maavalitsus
hannele.saksniit@jarva.maavalitsus.ee
tel 385 9613