« Tagasi

Kuni 1. märtsini saab veel esitada taotlusi keskkonnaprogrammi taotlusvooru

Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) on avatud riiklikest vahenditest toetatud keskkonnaprojektide taotlusvoor, kuhu on projekte oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused, korteriühistud kui ka füüsilisest isikust ettevõtjad. Vooru eelarve on 11 828 000 eurot ning taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2021.
Taotlema on oodatud väga lai sihtrühm, et riigi toel eriilmelisi keskkonnaprojekte ellu viia. Olgu nendeks siis uuringud, keskkonnateadlikkust suurendavad laagrid, üritused ja saated või hoopiski ökodisainilahendused, harrastuskalapüüki toetava taristu loomine, probleemliigi tõrje, korteriühistute liitumine kaugküttevõrguga või mõne piirkonna veesüsteemi uuendamine.
Taotlused sisesta andmesüsteemi KIKAS
Tutvu ka teiste toetatavate tegevustega https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused
Teate koostas
Kristina Gudinas
Tootmisettevõtete koostöövõrgustiku koordinaator
mobiil: +372 503 9073
e-post: kristina@jarva.ee   
SA Järvamaa Arenduskeskus
Pärnu tn 52, Paide 72712 Järvamaa
http://jarva.kovtp.ee