« Tagasi

Mikro- ja väikeettevõtjate aruandlus

Detsembri alguses võeti vastu raamatupidamise seaduse muudatus, mida tervitati suure poolehoiuga, kuna tänu sellele väheneb aruandluskohustus paljudel ettevõtjatel, kes mahuvad mikro- või väikeettevõtja määratlusse.

Eelkõige vähendatakse mikro- ja väikeettevõtjate halduskoormust. Seega tuleb 2016. aasta majandusaasta aruanne esitada juba uue seaduse nõudeid järgides.

Raamatupidamise seadusega kehtestati järgmine ettevõtete liigitus:

Mikroettevõtja – osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige, ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot.

Väikeettevõtja – äriühing, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 000 000 eurot, müügitulu 8 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest.

Mikroettevõtja aruandlus

Mikroettevõtjatel muutub bilansi ja kasumiaruande detailsus vaid veidi (kirjeid on võrreldes tänasega vähem). Mikroettevõtjad peavad raamatupidamise aastaaruande lisades avalikustama üksnes seaduses nimetatud informatsiooni (kuni kolm lisa). Tegevusaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet esitama ei pea.

Väikeettevõtte aruandlus

Väikeettevõtjatel on praegusega võrreldes kaks korda pikem ja detailsem bilanss (detailsemat infot bilansikirjete osas võib esitada ka lisades). Väikeettevõtjatel muutub nõutud raamatupidamise aastaaruande lisade arv, olenevalt ettevõtjast tuleb esitada maksimaalselt kuni üheksa lisa. Rahavoogude - ja omakapitali muutuste aruannet esitama ei pea.

Majandusaasta aruande esitamise uuendustega tekkida võivatele küsimustele vastavad põhjalikus artiklis Grant Thornton Balticu spetsialistid, mida on võimalik lugeda SIIT.

Täpsem info:

Saima Piisner
Ettevõtluskonsultant
Tel 501 7770
saima@jarva.ee