« Tagasi

Ootame kandidaate konkursile "Järvamaa Ettevõtluse Auhind 2020"

Konkurss Järvamaa Ettevõtluse Auhind on kõrgeim maakonnapoolne tunnustus silmapaistvatele ja edumeelsetele ettevõtjatele. Konkursi eesmärgiks on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse eest piirkonna arengusse. Tunnustatakse edukalt tegutsevaid äriühinguid ja silmapaistvaid isikuid, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud meie elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele, investoritele.

SA Järvamaa Arenduskeskuse eestvedamisel ja koostöös toimub tänavune konkurss 14. korda. Ajalugu on näidanud, et avalik tunnustus ja tähelepanu on avanud ettevõtetele uusi uksi ning toonud uusi kliente – see on selge signaal konkursi mõjust ja olulisusest.

Sel aastal toimub konkurss 10 kategoorias. Konkurss korraldatakse üks kord aastas ning hindamise aluseks on nominendi 2019. aasta tegevus.

 

Kategooriad ja kandidaatide esitamise suunised:

Aasta ettevõte -  suurettevõte

Auhinnaga „Aasta suurettevõte" tunnustatakse üle 3 aasta tegutsenud ettevõtet. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte suurettevõtte kategoorias, kus on üle 50 töötaja. Ettevõtet iseloomustab stabiilsus, töötajasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte. 

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN


Aasta ettevõte -  väikeettevõte

Auhinnaga „Aasta väikeettevõte" tunnustatakse üle kolme aasta tegutsenud ettevõtet. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte 10-49 töötajaga ettevõtete kategoorias. Ettevõtet iseloomustab stabiilsus, töötajasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte. 

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

 

Aasta ettevõte -  mikroettevõte

Auhinnaga „Aasta mikroettevõte" tunnustatakse üle kolme aasta tegutsenud ettevõtet. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte kuni üheksa töötajaga ettevõtete kategoorias. Ettevõtet iseloomustab stabiilsus, töötajasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte. 

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

 

Edukas startija

Ettevõte, mis on tegutsenud kuni 3 aastat ehk registreeritud hiljem kui 21.08.2017. Ettevõtte tegevust iseloomustab areng, uudsed tooted või teenused ja ideed. Nominendi tegevuse kestust arvestatakse konkursi väljakuulutamise seisuga. Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi, töötajate arvu kasvu, toote/teenuse unikaalsust, puuduoleva niši täitmist.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

 

Aasta turismitegija

Kategooria eesmärk on tunnustada turismiga tegelevat organisatsiooni, keda iseloomustab kõrge teenindustase, teenuste mitmekülgsus, omanäolisus ja atraktiivsus. Tunnustatavaks võib olla äriühing, sihtasutus, mittetulundusühing, füüsilisest isikust ettevõtja, riigimuuseum, ürituse korraldaja, kes on tuntud ja teeb koostööd oma maakonna teiste ettevõtjatega ning on oma tegevusega  toetanud turismi arengut Järvamaal.   Hindamisel arvestatakse objekti või sündmust külastanud või teenust tarbinud turistide arvu, teenuse/toote uudsust, originaalsust ja vajalikkust, lisandväärtuse pakkumist piirkonnale, keskkonna väärtustamist, jätkusuutlikkust ja tuntust Eestis.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

 

Ettevõtluse edendaja

Ettevõtluse edendajaks võib olla üksikisik, tegutsev ettevõte, kohalik omavalitsus või vabaühendus, mis on märkimisväärselt aidanud kaasa ettevõtluse arengule Järvamaal. Tunnustada silmapaistvat tegu, mis on korda saadetud ettevõtluse edendamiseks. Hindame uudse lahenduse olemust, ainulaadsust, tehnoloogilist läbimurret ja selle mõju lisandväärtuse kasvule.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

 

Aasta pereettevõte  

Konkursi eesmärk on tunnustada piirkondlikke edukaid pereettevõtteid. Kes on majanduslikult edukad tööandjad ning panustavad ühiskonda isikliku aja ja/või sponsorlusega. Samuti soodustada positiivset suhtumist ettevõtlusesse ja innustada ettevõtlikku elulaadi.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

 

Aasta talu  

Konkursi eesmärk on tunnustada piirkondlikke edukaid talusid. Soovime tunnustada julgeid ettevõtjaid maapiirkonnas, kes on majanduslikult edukad ning paistavad silma oma panusega kohaliku piirkonna arengusse. Talud on meie maakonna põllumajanduse alustala, sest nendel on kandev roll toidujulgeoleku tagamisel ning üldisemas plaanis kogu maaelu edendamisel.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

 

Parim kohalik toode ja/või teenus

Konkursi eesmärk on tunnustada parimat kohaliku ettevõtja toodet ja/või pakutavat teenust. Eesmärk on tutvustada Järvamaa kohalikke tooteid ja teenuseid ning nende tootjaid ja pakkujaid, valides esitatud kandidaatide seast välja parima. Auhinna väljaandmise eesmärk on innustada ettevõtjaid tegelema tootearendusega ning uute teenuste loomisega. Hindamisel tuleb kasuks, kui toode väärtustab piirkondlikku eripära, traditsioone, ajalugu; toode on valminud kohaliku tooraine väärindamise tulemusel; toode/tootmisprotsess on keskkonnasõbralik.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

 

Tervislik töökoht   

Konkursi eesmärk on tunnustada piirkondlikke edukaid ettevõtteid, kes on töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel arvestanud töötajate tervisega (kutsehaigused, tööohutus, tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine). Ettevõtted, kes keskenduvad töötajate ja klientide tervisele, võtavad arvesse nende ootusi tervise suhtes. On loonud tervist väärtustava ja tervislikke eluviise soodustava keskkonna.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

 

Valikuprotsess:

 • Kandidaate saavad esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning eraisikud.
 • Esitada võib mitu kandidaati, ühe kandidaadi võib esitada mitmes kategoorias.
 • Kandidaadiks esitatud ettevõttel peab 2019 aasta majandusaasta aruande järgi netovara vastama äriseadustiku nõuetele.
 • Ettepanekud koos põhjendustega tuleb esitada digitaalselt perioodil 21.08-15.09.2020 Drive keskkonnas.
 • Konkursile esitatud kandidaatidel ei tohi esineda maksuvõlgnevusi riiklike maksude osas.
 • Esitajaga tuleb ühendust võtta, kui tema poolt esitatud kandidaat ei vasta tingimustele.
 • Komisjon hindab ja reastab esitatud nominendid vastavalt kandidaadi ülesseadja põhjendustele ja konkursi kategooriale. Igas kategoorias valitakse välja kolm kõige märkimisväärsemat auhinna nominenti, kellest selgitatakse välja parim.
 • Komisjonil on õigus läbi viia kandidaatide vastavushindamist ning võtta esitatud kandidaatide või esitajaga kontakti. 
 • Komisjonil on õigus eelmisel aasta võitjaid ja eripreemia saajaid hindamiselt välja jätta (samas kategoorias ei saa olla konkursi võitja kaks aastat järjest).
 • Komisjonil on õigus välja anda täiendavaid eripreemiaid või jätta kandidaatide ebapiisavuse või mittekvalifitseerumise korral mõnes kategoorias auhind välja andmata.
 • Kui komisjoni liige on kandidaat või seotud kandidaadiga, siis taandab ta end selle kategooria hindamisest.
 • Konkursi võitjaid tunnustatakse 9. oktoobril 2020 Järvamaa ettevõtjate auhinnagalal. 

Järvamaa ettevõtete tunnustamise statuut on leitav SIIT. 

Konkursi Järvamaa Ettevõtluse Auhind komisjon on 9 liikmeline, kes valivad välja parimad: Indrek Ammer (ettevõtja Woodhammer OÜ), Tiit Reinberg (maakonnalehe Järva Teataja peatoimetaja), Evelin Jenk (turismiettevõtja Wile farm, Tonovan OÜ), Enno Vaab (ettevõtja AS Mäo Invest ja OÜ Mäo Grill), Karola Jaanof (Paide linna arenduse peaspetsialist), Üllar Vahtramäe (Türi valla arendusjuht), Siret Pihelgas (ettevõtja S&M Transort OÜ ja Paide linna abilinnapea) Teele Kukk (Järva valla arenduse peaspetsialist) ja Marjan Savtšenko (Luminori ärikliendipanganduse juht).

 

Täpsem info

Saima Piisner
Ettevõtluskonsultant
SA Järvamaa Arenduskeskus
Tel +372 501 7770
saima@jarva.ee