« Tagasi

Sektoritevahelise mobiilsuse toetus

Mida toetatakse?

Toetatakse doktorikraadiga teadlaste töölevõtmist Eesti era- ja avaliku sektori asutusse teadus- ja arendustegevuse tunnustele vastavate rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks. Eeltingimuseks on teadlase varasem teadus- ja arendustöö kogemus või doktorikraadi kaitsmine mitte hiljem kui kolm aastat enne taotluse esitamist. Meetme eesmärk on tuua era- ja avaliku sektori asutustesse vähemalt 40 teadlast.

Kui pikk on toetuse kasutamise periood?

Toetatava projekti pikkus on minimaalselt 3 kuud ja maksimaalselt 24 kuud.

Millised on nõuded taotlejale?

Taotleja võib olla Eesti era- (Eesti äriregistrisse ja mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud eraõiguslikud juriidilised isikud) või avaliku sektori asutus (riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, välja arvatud korralisel evalveerimisel positiivselt evalveeritud TA asutused ning tehnoloogia arenduskeskused).

Millal saab toetust taotleda?

Taotlusvoor on avatud ning toetuse taotlemine käib läbi e-toetuste infosüsteemi.

 

Lisa informatsioon https://www.etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/sekmo/

Uudise koostas

Mari Kirss

Ettevõtluskonsultant
mari@jarva.ee
GSM: 53323681