« Tagasi

Töötasu hüvitise taotlemine

töötasu hüvitis

Alates 1. aprillist saavad tööandjad taotleda töötasu hüvitist märtsi kuu eest.

Töötasu hüvitist makstakse töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud. Töötukassa hüvitab töölepinguga töötajatele 2021. aasta märtsi- ja aprillikuu töötasu. Hüvitise suuruseks kuus on 60% töötaja keskmisest kuu töötasust, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot. Tööandja peab töötajale töötasu maksma vähemalt 200 eurot. 
 

Töötasu hüvitise taotlusi saab märtsikuu eest esitada 1. aprillist kuni 30. aprillini 2021 ja aprillikuu eest 1. maist kuni 31. maini 2021 ainult e-töötukassas .

Lisainformatsioon Töötukassa kodulehel ja Töötukassa infotelefonil 15501

Soovitame tutvuda ka töötasu hüvitise avalduse esitamist tutvustava videoga