« Tagasi

Tule anna oma hinnang transpordiinvesteeringutele

Kutsume Järvamaa ettevõtjaid transpordiinvesteeringute alasele arutelule - 12. jaanuaril 2016 kell 13.00 – 15.00 Mäo tööstusalal Mäo Grilli seminariruumis.   

Soovime sellel kohtumisel teie arvamust:  
•             kuivõrd on mõjutanud transpordiinvesteeringud (või nende puudumine) teie äritegevust?
•             kas ja mil määral avaldavad transpordiinvesteeringud mõju teie ettevõtete kuludele?
•             kuivõrd on transporditaristu areng mõjutanud ettevõtete asukohavalikuid.

Teie antud sisendit kasutatakse EL transpordiinvesteeringutele hinnangu andmiseks ning poliitikasoovituste väljatöötamiseks, kuidas saaks edaspidi transpordi planeerimisel rohkem arvestada ettevõtluse vajadustega. Uuringu tellijaks on rahandusministeerium koos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ning lühikokkuvõte uuringust jõuab ka Euroopa Komisjonini. Praxise kui mõttekoja poolt saame lubada, et aruteludes tõstatatud murekohad ja väljapakutud lahendused ei jää vaid paberile, vaid hoiame neid fookuses nii poliitikute ringis kui ametnikega suheldes. 

Loodame väga, et leiate aega jagada oma kogemust ja arvamust transpordiinvesteeringute mõju kohta Järvamaa ettevõtluse arengule. 

Ootame Teie tagasisidet osalemise kohta hiljemalt 9. jaanuariks.       

Lugupidamisega
Katrin Pihor
Uuringu projektijuht
tel 5297916
katrin.pihor@praxis.ee