« Tagasi

„Siin on turvaline“ märk on 13 Järvamaa turismiettevõttel

Tarbijamärgise „Siin on turvaline" eesmärk on suurendada külastajas usaldust teenusepakkuja vastu ja tõsta Eesti kui turvalise sihtkoha mainet. Nüüd on selline märgis ka Järvamaa turismiettevõtjatele kättesaadav.

„Siin on turvaline" märgisega teavitatakse külastajat, et märki omav turismiteenuse pakkuja on liitunud hea tahte kokkuleppega ja pakub piirkonna külastajale turvalist turismielamust.

Märgisel on kirjas „Järvamaa soovitab – Siin on turvaline" ja selle annab liitunutele Järvamaa Arenduskeskus. Soovija lisab märgise oma digikanalitesse nähtavale kui ka saavad selle kleebisena kasutamiseks kohapeal. Jaanuari lõpuks on Järvamaalt kinnitanud turvalisust ja liitunud 13 ettevõtjat, neile märgis ka omistatakse. Märgise saavad muuseumitest piimandusmuuseum, ringhäälingumuuseum, jalgrattamuuseum, Järva-Jaani vanatehnika muuseumite keskus, majutustest Metsajõe puhkemaja, Tõrvaaugu metsamajad, Eistvere mõisa ait, Türi ujula hostel ja Hellad Kolumatsid,  turismiteenuse pakkujad Kirisimari Amblast, Kadri tare Türilt, alpakafarm Wile Poaka külast ja Kilplaste küla Müüsleri külast.

„Siin on turvaline" märgisega liitunud ettevõtted kinnitavad, et ettevõte suhtub vastutustundlikult COVID-19st tulenevatest tervise ja turvalisuse nõuetest ning tagavad, et kliendil pole põhjust karta. Siin hoitakse omavahel distantsi, on tagatud desinfitseerimine ja kätepesu võimalus, ruume õhutatakse, töötajad haigena tööl ei viibi jne.

Kevadel 2021 saavad visitestonia.com/puhkaeestis.ee andmebaasis piirkondlikku või valdkondlikku tarbijamärgist omavad ettevõtted juurde märke ja on selle järgi andmebaasist külastajale leitavad.

Soovijatel on võimalik liituda märgise saamiseks täites ära ankeedi siin.

Teenusepakkuja kaotab õiguse tarbijamärgise kasutamiseks, kui tema kohta laekub kaebusi kokkuleppe rikkumiste kohta ja märgist välja andja tuvastab rikkumise.

 

Teate koostas

Piret Sihver

Järvamaa Arenduskeskus

turismiinfokonsultant