« Tagasi

Arenduskeskuse olulised tegevused aastal 2017

SA Järvamaa Arenduskeskuse missiooniks on aidata kaasa ja leida lahendusi oma klientide ja partnerite ideedele.

Ettevõtlusteadlikkuse arendamise suund on arenduskeskuse tegevuses kõige suurema osakaaluga. Ettevõtlusteemalist nõustamisteenust soovis eelmisel aastal 145 inimest. Viimasel seitsmel aastal on keskuse klientide arv püsinud stabiilsena.

Uusi ettevõtteid registreeritakse meie maakonnas igal aastal umbes 200, meie keskuse kliente nendest on ca 30%. Peamiselt luuakse meil mikroettevõtteid ja üsnagi traditsioonilistel tegevusaladel nagu jaekaubandus, iluteenused, aiandus, mesindus, autoremonditeenus jne.

2017. aastal korraldasime traditsioonilisi sündmusi nagu alustava ettevõtja baaskoolitus, ettevõtluspäev, ettevõtlusnädal, organiseerisime arengureise, mentorklubisid jm seminare ning koolitusi. Ettevõtlusnädala erinevad sündmused olid suunatud nii alustavale kui tegutsevale ettevõtjale, turismiettevõtjale ja koolinoortele. Kokku osales ettevõtlusnädala sündmustel üle 1 300 inimese, mida on 300 inimese võrra rohkem kui eelneval aastal.

Turismivaldkonnas aitasime koordineerida maakonna erinevate organisatsioonide ühist osalemist siseturismi suurimal messil Tourest 2017. Juhtisime maakonna turismikaardi kokkupanemist, korraldasime traditsioonilisi turismiasjaliste ümarlaudu ja nõustasime mitmeid alustavaid turismiettevõtjaid. Turismiinfokeskust külastas 2017. aastal 2 864 külastajat, kellest 1 954 olid eestlased ja 910 välismaalased.

Kodanikuühiskonna valdkonnas on nõustamiste trend igal aastal vähenemise suunas, kuna uusi MTÜ-sid ei asutata enam nii palju kui seda tehti aastaid tagasi. Tänasel päeval on oluline rõhuasetus ühingute arengunõustamistel ja jätkusuutlikkuse tagamisel.

Meie poolt korraldatud ühenduste seitsmepäevane arenguprogramm keskendus juhi kui inimese arendamisele. Kodanikuühiskonna oluliseim sündmus toimus novembri lõpul kui korraldasime Ühisnädala raames maakonna kodanikuühiskonna konverentsi ja tunnustasime tublimaid.

Noorte ettevõtlikkuse ja haridusuuenduse teemal oli 2017 aasta väga tegus. Erinevates noortele, õpetajatele ja ka lastevanematele suunatud tegevustest võtsid osa kõik maakonna 22 kooli. Koostöös Harald Lepiskiga korraldasime koolides meeskondadele, õpilastele ja ka lastevanematele inspiratsioonipäevi, et innustada ja motiveerida koole olema ettevõtlikumad.

Eelmisel aastal said Väätsa Põhikool ja Järva-Jaani Gümnaasium haridusprogrammi „Ettevõtlik kool" raames tunnustuse, kuna koolid said kätte programmi baastaseme. Tunnustus on kooli kvaliteedimärk, ehk nendes koolides on õpilaste õpimotivatsioon suurem ning seal kujundatakse ettevõtlikku eluhoiakut. Tunnustusega koos on koolidel au ja võimalus kasutada „Ettevõtliku kooli" märki ja lippu.

Väga hästi õnnestus haridusprogrammi „Ettevõtlik kool" maakonna edulugude konkurss, kuhu laekus 14 edulugu ja kaks Koeru Keskkooli edulugu saavutasid üle-eestilisel konkursil võidu.

Maakonna koolijuhtidega koostöös toimusid õppereisid Läänemaale ja Soome, Kokkolasse. Eelmise aasta kevadel korraldasime Järvamaa haridusuuenduste koolituspäeva, mille eesmärgiks oli toetada kooli arendusmeeskondi uute õppemetoodikate kasutusele võtmise võimalustest ja õppeainete lõimimisest. Kokku korraldasime koostöös partenritega 44 erinevat sündmust hariduse valdkonnas.

2017. aastal alustasime meie tegemisi tutvustava infokirja väljaandmisega. Lugejateni jõudis 17 infokirja.

Esmakordselt olime oma meeskonnaga väljas Arvamusfestivalil, kus vedasime teemat „Kaks linna, üks maakonnakeskus". Arutelu keskendus Türi ja Paide linna vahelisele koostööle.

Täname oma kliente ja partnereid meeldiva koostöö eest! 

Lisainfo:

Katrin Puusepp
juhatuse liige
5349 7727
katrin@jarva.ee