Noorte ettevõtlikkuse suuna tegevusi Järvamaal toetab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Järvamaa Omavalitsuste Liit

« Tagasi

Programm „Ettevõtlik kool“ auhinnati tiitliga “Aasta hariduse sõber”

Oktoobris toimus pidulik Aasta Õpetaja gala "Eestimaa õpib ja tänab!", kus omas kategoorias võidutses  Ida-Virumaalt alguse saanud haridusprogramm "Ettevõtlik kool". Selle programmiga oleme ka meie siin Järvamaal liitunud ja kaasa aidanud parima tulemuse saavutamisse.

Programm on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Alguse sai see tegevus ühisest murest aastal 2006, kui Ida-Viru Ettevõtluskeskusesse tulid kokku Ida-Virumaa MTÜ, kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate esindajad ning jagasid ühist muret seoses noortega. Ettevõtjate hinnangul jäi noortel puudu isikuomadustest, mis pole tööandja pädevuses õpetada ning kohalike omavalitsuste esindajad soovisid aktiivseid kodanikke, kel oleks side kogukonnaga.

Ettevõtluskeskusena hakkasid nad maailmas ringi vaatama ja uurima, kuidas on taolist muret mujal lahendatud. Šotimaalt saadud inspiratsiooni ja eeskuju toel loodigi haridusprogramm "Ettevõtlik kool". Läbi selle püütakse noortele õppeprotsessi käigus anda võimalikult palju taolist õppimisvõimalust, mis aitaks neil kujuneda ettevõtlikuks inimeseks. Oluline on õpitu seostamine reaalse eluga. See tähendab, et kool peab olema avatud partneritele ja tegema aktiivset koostööd kohalike ettevõtjatega.

Programmi laienemine kõikidesse maakondadesse on olnud võimalik läbi maakondlike arenduskeskuste võrgustiku. Programmi koordineerib SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus. Tänaseks tegutseb programm kõikides maakondades tänu kohalikele arenduskeskustele.  

Järvamaal on haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool" liitunud 5 kooli - Türi Ühisgümnaasium, Väätsa Põhikool, Järva-Jaani Gümnaasium, Koeru Keskkool ja Roosna-Alliku Põhikool. Koolid ja meie saame „Aasta hariduse sõber" auhinnast kindlustunde, et tegu on hea ning õige haridusprogrammiga.

Oleme märganud neis koolides teistsugust õpilaste ja õpetajate suhtumist kooli ning õppetöösse. Nad on õnnelikumad, motiveeritumad, rõõmsameelsemad ja mõtlevad pidevalt laiemalt kui ainult oma kooli seinad.  

"Ettevõtliku kooli" tegemisi toetavad: Euroopa Regionaalarengu Fond, meetme „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE)", rakendusüksuse Ettevõtluse Arendamise SA (EAS) kaudu ning Euroopa Sotsiaalfond Haridus- ja Teadusministeeriumi  ettevõtlusõppe programm Edu&Tegu kaudu. 

Lisainformatsioon:

Reelika Lepik
Noorte ettevõtlikkuse koordinaator
Tel. 5513786
reelika@jarva.ee

Mis on „Ettevõtlik kool"?
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik ja noorte ettevõtlikkus