« Tagasi

Järvamaa pürgib roheliseks sihtkohaks

EASi Turismiarenduskeskuse eestvedamisel liitus Eesti rahvusvahelise võrgustikuga Green Destinations ning kevadel käivitunud pilootprogrammis osaleb Järvamaa ühena seitsmest Eesti sihtkohast. 30. juunil valmis Järvamaa Arenduskeskuse koordineerimisel koostatud taotlus.  Esimesed hinnangud sellele, kas ja kuivõrd vastab Järvamaa roheliste sihtkohtade väärtustele, saame septembris.

Edukaks tunnistamine ei tähenda antud juhul aga mitte veel kvaliteedimärgi saamist, vaid ülekantud tähenduses võiks öelda, et see annab meile alles loa stardijoonele asuda. Roheliste sihtkohtade puhul on tegemist kvaliteediprogrammiga, mida Järvamaal tuleb edaspidi järjepidevalt täita. Sealjuures ei ole tegu kaugeltki mitte ainult turismi valdkonda puutuvaga, vaid kogu elukeskkonnaga laiemalt.

Põhjuseid, miks sellises programmis kaasa lüüa, on mitu. Euroopas sh Eesti turismi kõige olulisemateks sihtturgudeks olevates põhjapoolsetes riikides on keskkonnateadlikkus pidevalt kasvanud ning reisisihiks valitakse järjest enam vaid neid paiku, mille suhtes külastaja võib kindel olla, et tegu on sihtkohaga, kus tõesti arvestatakse loodussõbralikkusega. Teiseks saame võimaluse õppida rahvusvahelisest kogemusest, kuidas arendada külastajateekonda rohelisi põhimõtteid järgides. Kolmandaks annab see meile enesekindluse – kuigi Järvamaa on väike sihtkoht, võime seda enam olla tublid, arendades oma turismiteenuseid keskkonnasäästlikult ja pärandkultuuri väärtustades.

Vaadates roheliste sihtkohtade võrgustiku põhiväärtusi, tundub, et need võiksid Järvamaale hästi sobida:

  • ehe – väärtustatakse kohalikke traditsioone ja pärandkultuuri;
  • vastutustundlik ja lugupidav – arvestatakse kohaliku kogukonnaga ning välditakse massiturismi;
  • majanduslikult jätkusuutlik – turismi edendades luuakse töökohti ning kaasatakse kohalikke ettevõtjaid;
  • keskkonna- ja kliimasõbralik – välditakse keskkonna halvendamist ja saastamist, tegeletakse kliimamuutusest tingitud probleemidega sh rahvatervise eest hoolitsemine;
  • loodussõbralik - kaitstakse väärtuslikke maastikke, ilusaid vaateid, looduslikke elupaiku ja elusloodust.

Roheliste sihtkohtade pilootprogramm jätkub sügisel ning järgmises etapis on meie üheks olulisemaks ülesandeks Järvamaa turismi strateegilise tegevusplaani koostamine.

Taotluse raames valmis ka Järvamaad tutvustav video. Rohkem infot pilootprogrammi tegevustest leiate EASi Turismiarenduskeskuse veebilehelt.

Teate koostas

Külli Eller

turismi koostöövõrgustiku koordinaator

kylli@jarva.ee

www.visitjarva.ee