« Tagasi

Kogudused saavad sotsiaalse mõjuga tegevuste jätkamiseks ja koguduste majanduslike raskuste leevendamiseks toetust

 

Usulistele ühendustele eraldatavaid sotsiaaltoetusi, mida jagatakse ülemaaliste koguduste kaudu, on kokku 2 miljonit eurot. Toetust antakse eriolukorrast põhjustatud majanduslike raskuste leevendamiseks, et kirikud ja muud usuorganisatsioonid saaksid kriisiolukorras jätkuvalt inimesi toetada. Usulistele ühendustele toetuse jagamise põhimõtted on heaks kiidetud valitsuskabineti poolt.

Toetust võib maksta usulisele ühendusele, mis on kantud usuliste ühenduste registrisse, võttes arvesse selle laiemat sotsiaalset mõju ühiskonnas. Sihistatult on planeeritud raha tegevustele, mis on suunatud raskemas olukorras olevate inimeste aitamisele. Toetuse abil saab usuline ühendus luua ka paremaid võimalusi interneti teel vaimulike teenuste osutamiseks, mille jätkusuutlikkus on oluline nii kriisiolukorras kui ka selle järgselt. Toetuse saamiseks tuleb usulisel ühendusel esitada Siseministeeriumile vajaduspõhine taotlus ja selle vaatab läbi rahvastikuministri poolt moodustatav komisjon.

 

Lisainfo: https://www.siseministeerium.ee/et/uudised/kogudused-saavad-sotsiaalse-mojuga-tegevuste-jatkamiseks-ja-koguduste-majanduslike-raskuste