« Tagasi

Regionaalse kultuuritegevuse II taotlusvoor avaneb 15. aprillil

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil.

Toetamise fookuses on veel kogukondlikkus, kultuuripärand ning regioonide- ja valdkondadevaheline koostöö. Toetuse andmise tulemusena suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondadevaheline kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide osalemisvõimalused ning kultuuritegevus mitmekesistub.

Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemis ja taotlusvood jääb avatuks 15. maini (k.a).

Toetust võivad taotleda:

•            Eestis registreeritud juriidiline isik;

•            kohaliku omavalitsuse üksus või

•            äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

Lisainfo: SIIT

Teate seadis üles 

Taive Saar