« Tagasi

Seaduseelnõu koosolekute pidamise lihtsustamiseks

 

13. mail otsustati saata kolmandale lugemisele seaduseelnõu, mis võimaldab täisvirtuaalset koosolekut, paindlikku kirjalikku hääletamist ja pikendab aastaaruande tähtaja ning juhatuse volitused oktoobrini.

Eelnõu seisuga 13.05! Kolmas lugemine 18.05, jõustumine ehk mai lõpus.

Majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg saab olema kõigile juriidilistele isikutele tänavu 31.10.20.

Juhatuste ametiajad, mis lõpevad 12.03-31.08 loetakse pikenenuks uue juhatuse valimiseni, aga mitte üle 31.10.20.

Tsiviilseadustiku üldosa seadusse lisatakse sätted, mille järgi võib iga juriidilise isiku organi (üldkoosolek, volinike koosolek, juhatus, nõukogu) liige osaleda füüsilise kohaloluta, kui on tagatud kahesuunaline reaalajas side, mis võimaldab jälgida, sõna võtta ja hääletada.

Mittetulundusühingud saavad võimaluse ka kirjalikuks hääletuseks koosolekut kokku kutsumata. Sel juhul saadab juhatus otsuse eelnõu koos hääletamise tähtajaga (vähemalt seitse päeva) liikmetele ja hääletada saab kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel.

Täpsema info leiad siit: https://heakodanik.ee/uudised/arva-elektrooniline-uldkoosolek-siiski-tuleb-kiirkorras/

Lõpliku kinnituse, millised muudatused täpselt tulevad saab aga anda siis, kui eelnõu on läbinud kolmanda lugemise ja seadusena vastu võetud.