« Tagasi

Sihtasutus Archimedes otsib „Aasta võõrkeelealast tegu 2020″

 

Sihtasutus Archimedes otsib „Aasta võõrkeelealast tegu 2020″

Sihtasutus Archimedes kutsub osalema keeleõppe tunnuskirja konkursil „Aasta võõrkeelealane tegu 2020″. Kandideerima on oodatud keeleõppeprojektid, -materjalid, -vahendid, -festivalid jm, mis on olnud tulemuslikud, uuenduslikud ja innustanud õppima võõrkeeli.

2020. AASTA EELISTEEMAD

  • Koolide avatuse suurendamine ning koolijuhtide ja õpetajate toetamine keeleliste ja kultuuriliste erinevuste juures.
  • Eesti keele kui teise või võõrkeele õpe.
  • Edukate piiriüleste õpi- ja karjääriteede kujundamine keeleoskuse arendamisega.
  • Keeleõpe distantsõppe ajastul.

KUIDAS TAOTLEDA?

Taotluse esitajaks võivad olla nimetatud projektiga/algatusega seotud inimesed või organisatsioonid. Taotlus esitatakse elektrooniliselt küsimustele vastamise vormis: archimedes.ee/euroopa-keeleõppe-tunnuskiri-taotlemine.

Taotlusi saab esitada 31. maini 2020 (hiliseim saatmise kuupäev).

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleõppe tunnuskiri on rahvusvaheline tunnustus. Tunnuskirja saajad valib esitatud kandidaatide hulgast välja žürii. Silmapaistvamatele tunnuskirja laureaatidele antakse ka rahaline preemia. Tunnuskirjad ja preemiad antakse üle sügisel.

Lisainfo: https://archimedes.ee/sihtasutus-archimedes-otsib-aasta-voorkeelealast-tegu-2020%e2%80%b3/