« Tagasi

Siseministeerium jätkab kogukondliku turvalisuse algatuste toetamist

 

Siseministeerium jätkab koostööd maakondlike arendusorganisatsioonidega ja kehtestas tänavuse kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi. Selle eesmärk on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises. Toetusprogrammi kaudu jagavad maakondlikud arendusorganisatsioonid kogukondlikele projektidele kokku välja 200 000 eurot. Suurim ühele projektile antav toetussumma on 3500 eurot.

 

Toetusprogrammi eesmärgi saavutamiseks toetatakse algatusi, millega soovitakse tõsta kogukonnaliikmete turvalisuse ning ohutuse alaseid teadmisi ja oskuseid, vähendada riskikäitumist ning arendada kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid tegevusi ja teenuseid.

 

Toetust saavad taotleda eestkätt kohalikud turvalise elukeskkonna loomisse panustavad ühingud, kuid samas võivad ka üleriigilised ühingud oma piirkondlikke projekte teha. Samuti saavad kohalikud asutused ja riigiasutused olla partneriteks tegevuste läbiviimisel. Taotleja peab kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi või asutusi.

 

Toetusvooru läbiviiva maakondliku arendusorganisatsiooni poolt makstav maksimaalne toetus taotluse kohta on 3500 eurot. Uuendusena võib arendusorganisatsioon maakondliku turvalisusnõukogu heakskiidul toetusvooru läbiviimise kõrval ka ise kogukondliku turvalisuse edendamiseks tegevusi ellu viia, kasutades selleks kuni 20 protsenti talle ministeeriumi poolt määratud summast.

 

Toetusvooru läbiviimiseks kehtestab iga maakondlik arendusorganisatsioon täpsema juhendi ja kuulutab toetusvooru välja oma veebilehel.

 

Voorust täpsemalt: https://www.siseministeerium.ee/et/stak/toetusvoorud