« Tagasi

Taotlusvoor „Peresõbralik ja lasterikas Eesti“

Tähtaeg 25.11

Rahvastikuminister koostöös sotsiaalministeeriumiga avavad 15. novembril taotlusvooru "Peresõbralik ja lasterikas Eesti", millega otsitakse strateegilisi partnereid perepoliitika valdkonnas.

Strateegilise partnerluse taotlusvooru teemadeks on:

  • Lapsevanemate ning lastega perede huvikaitse, kaasatuse ja heaolu edendamine;
  • Lasterikaste perede heaolu suurendamine ja elukvaliteedi tõstmine;
  • Positiivsete pere- ja paarisuhete toetamine, vajaduspõhise ja tõhusa abi kättesaadavuse parandamine ning ennetustegevus;
  • Perekonda, laste sündi ja kasvatamist ning lasterikkust väärtustavate hoiakute kujundamine ühiskonnas.

Taotlusi saab esitada 15.-25. novembrini; neid hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeeriumis tegutsev hindamiskomisjon, kuhu on kaasatud rahvastikuministri meeskonna esindaja. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Heaks kiidetud taotluste elluviimise periood algab 1. jaanuarist 2020.

 

Lisainfo: https://www.siseministeerium.ee/et/uudised/otsime-koostoopartnereid-perepoliitika-valdkonnas