« Tagasi

Tõetamm

Kuidas meie riigil läheb? Vastuse sellele küsimusele saab edaspidi igaüks mõne sekundiga. Enam pole vaja tuhnida tabelites ega graafikutes, ei pea tundma poliitikat ega riigi juhtimise aluseid.

Tõetamm on riigi oluliste näitajate mõõdupuu, mis võrdleb tegelikke tulemusi kolme arengukava põhjal: säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21", programm „Eesti 2020" ja Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm.

135 mõõdetavat näitajat jagunevad ühiskonna heaolu ja tegevust käsitleva viieteistkümne haru vahel. Rohelised lehed näitavad, et eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus. Kollased lehed tähendavad vähest ja punased lehed märkimisväärset mahajäämust oodatavatest tulemustest. See on aus ja erapooletu pilt sellest, kuidas me riigi ja rahvana areneme.

Tõetamme on loonud riigikantselei ja statistikaamet, et muuta riigi eesmärgid rahvale arusaadavamaks, juhtimine läbipaistvamaks ja tulemuspõhisemaks

Selle kõigega saab tutvuda siin: https://tamm.stat.ee/