« Tagasi

Töötukassa hüvitis ja võlaõiguslikud lepingud

Vabaühenduste Liit on andnud oma soovitused, kuidas toimida vabaühendustest võlaõiguslike lepingute puhul. Selleks, et saada töötasu hüvitist soovitatakse töövõtu- või käsunduslepingud töölepinguteks ümber vormistada. Silmas peab aga pidama seda, et oma olemuselt peab olema tehtav töö selline, mille puhul on võimalik tööleping sõlmida. Samuti tuleb arvestada siis töölepingu seadusest tulenevate poolte õiguste ja kohustustega.

Täpsemalt siin: https://heakodanik.ee/uudised/tootukassa-huvitis-vs-volaoiguslikud-lepingud/