« Tagasi

Tööturult eemale jäänud inimeste tööle aitamise toetus

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avab taotlusvoorud tööturult eemale jäänud inimeste tööle aitamise toetamiseks. Tähtajad voorudel on 17.08 või kuni vahendeid jätkub, maksimaalselt aasta lõpuni.
 
RTK avas 5. juunil kolm taotlusvooru organisatsioonidele, kes pakuvad tuge ja abi tööturult eemale jäänud inimestele tööle naasmiseks. Toetust antakse projektidele, mis tõstavad mittetöötavate ja mitteõppivate inimeste konkurentsivõimet tööturul. 

Toetusmeede on jaotatud kolme tegevuse vahel vastavalt sihtgruppidele. Eraldi toetatakse 55-aastaseid ja vanemate inimeste tööturu püsimist ning sinna naasmist. Samuti on eraldi taotlusvoor noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud mitteaktiivsete 16-26-aastasete noorte õppima või tööle minemise toetamiseks.  Kõige laiemasse sihtgruppi kuuluvad teiste seas noored, pikemat aega töötud, lapsega pikalt kodus viibinud lapsevanemad,  vanglast vabanenud inimesed ja ka eestikeelsesse töökeskkonda tööle asuvad muukeelsed inimesed.

Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksused.

Vanemaealiste inimeste abistamiseks loodud voor on avatud kuni 17. augustini 2020 ning ülejäänud kaks vooru on avatud kuni 31. detsembrini 2021 või kuni tegevuse eelarve ammendumiseni.

Lisainfo leiad SIIT