« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor on avatud 1. oktoobrini

Alates 1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate piirkondlike kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi viiakse ellu kahe meetme kaudu:

Meede 1 – kogukonna areng - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Toetuse summa on maksimaalselt 2500 eurot.

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Toetuse summa on maksimaalselt 4000 eurot.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Kogu täiendav info, abimaterjalid ja taotluste ning aruannete vormid, hindamise juhendid jms on leitavad Järvamaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt või Järvamaa Arendusekeskuse kodulehelt Kohaliku Omaalgatuse Programmi viite all olevatest linkidest:

Link Meede 1

Link Meede 2

 

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Järvamaa Omavalitsuste Liidu  e-posti aadressile kop@jarva.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks 1. oktoobril kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus (programmdokument)

 

Programmi infopäev koos projektikirjutamise praktilise õpitoaga on 10. septembril kell 13.00-17.00 Paides Ärklitoas. Täpsem info ja registreerimine on leitav siit.


Lisainfo:

Elo Öösalu
Järvamaa Arenduskeskuse vabaühenduste konsultant

Tel: 385 2365; 5805 6658

E-post: elo@jarva.ee

 

Triin Tippi

Programmi tehniline menetleja

Tel: 520 7938

E-post: triintippi@gmail.com