« Tagasi

Muudatus kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) määruses

Seoses koroonakriisiga on muudetud programmi määrust ning nüüd on projekti abikõlblikkuse perioodi võimalik pikendada kuni kuue kuu võrra, kui toetuse saajast mitteoleneval põhjusel projekti käigus ilmnenud ootamatu takistuse, eriolukorra või muu erakorralise seisukorra tõttu ei ole võimalik sellest tähtajast kinni pidada. Taotlus selleks tuleb maakondlikule arendusorganisatsioonile esitada vähemalt 10 tööpäeva enne senise abikõlblikkuse perioodi lõppu.

Muudetud määruse tekst (muudatus puudutab § 12): https://www.riigiteataja.ee/akt/120052020031