« Tagasi

Maakonna arengustrateegia 2035+

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ on jõudnud kohalike omavalitsuste volikogudesse tutvumiseks ja heaks kiitmiseks.

Järvamaa Arengustrateegia koostamise protsessi eestvedamine anti Järvamaa Omavalitsuste Liidu tellimusel Järvamaa Arenduskeskuse kätte. Järvamaa Arenduskeskus on viibinud vähemal või suuremal määral praktiliselt kõikide suuremate maakonna arengukavade, strateegiate ja planeeringute koostamise juures. Mitmete nende koostamist ka ise juhtinud. Järvamaa Arenduskeskuse eestvedamisel valmis ka 2006 aastal Eestis unikaalne arengulepe.

Arvestades eelnevaid kogemusi ja tugevat kontaktvõrgustikku otsustas arenduskeskus koostamist eest vedada põhimõttel, et protsessi eestvedajad oleksid hiljem ka strateegia elluviijad ja rakendajad. See tagab protsessi järjepidevuse, mis tihti katkeb, kui strateegiliste dokumentide koostamine ostetakse nö lihtsalt sisse, justkui oleks strateegiline planeerimine meie igapäevaelust midagi eraldiseisvat.

Kokku toimus neli suuremat juhtgrupi kogunemist ja üle 30-ne nõukoja kokkusaamise, milles osales üle 100 inimese. Nõukodadesse kutsuti valdkonna aktiivsemaid tegijaid, põhimõttel, et kaasatud inimesed suudaksid ka strateegiat ellu viia.  

Maakonna tasandi arengustrateegia koostamise sõlmküsimuseks kujunes strateegia elluviimine ja rakendatavus. Kõige olulisem on kirjeldada ja kokku leppida, kes ja kuidas maakondlikul tasandil arenguplaane seab - kust tulevad arenguideed, teadmistepõhisus, andmete kogumine ja analüüs ning kuidas toimub arenguprioriteetides kokkuleppimine. 

Lisainfo:

Katrin Puusepp
juhatuse liige
Tel: 5349 7727
E-post: katrin@jarva.ee 

 

Maiko Kesküla
konsultant
Tel: 5667 5859
E-post: maiko@jarva.ee